Paimion Sievolan Alitalon lampuotisopimus vuodelta 1799

Artikkeli on julkaistu myös Suvustaja:ssa 1/2012 Kirjoittaja Pertti Saarinen

Margareta Jaakontytär Sevon myi v. 1738 puolet perimästään Paimion Sievolan rusthollista serkulleen Risto Heikinpoika Sevonille. Tätä talon puolikasta kutsuttiin sittemmin Alitaloksi. Toista puoliskoa kutsuttiin vastaavasti Ylitaloksi. Risto Sevonin poika Fredrik Ristonpoika Sevon peri tilan. Hänellä oli kahdesta avioliitosta kaksi tytärtä, jotka puoliksi perivät Alitalon. Riston ensimmäinen puoliso oli Margareta Kristiina Foeder, jonka kanssa oli tytär Maria Margareta Sevon. Toinen puoliso oli Johanna Kristiina Ljungdell, jonka kanssa oli tytär Johanna Kristiina Sevon.

Maria Margareta myi vuonna 1791 osuutensa Alitalosta 5000 kuparitaalarista Fredrik Johan Foederille, joka oli hänen äitinsä veli. Johanna Kristiina myi vuonna 1795 osuutensa 672 riksistä myös Fredrik Johan Foederille. Omistajanvaihdokset on kerrottu kirjassa Erkola et al.: Paimion historia (1973).

Uusi omistaja Fredrik Johan Foeder

Alitalon uusi omistaja Fredrik Johan Foeder 1749 ‐ 1841 toimi Turussa peilifabriköörinä 1782 ‐ 1832 ja oli lasimestarien vanhin. Vielä tänäkin päivänä Foederin peilejä voi nähdä antiikkihuutokaupoissa. Fredrik lahjoitti vuonna 1801 Paimion kirkkoon kullatuilla kehyksillä varustetun lukkarin taulun, joka tietysti oli oman tehtaan tuotantoa.

Alitalo oli näin tehtyjen kauppojen ansiosta lampuotien viljeltävänä. Vuonna 1799 tehty ruotsinkielinen sopimus Henrik Henrikinpojan 1742 ‐ 1821 kanssa on säilynyt Turun maakunta‐arkistossa (ks. kuvat s. 20 ‐ 21), ja sen suomennos on alla.

 

Lampuotisopimus

1o Minä Fredric Johan Foeder luovutan omistamani puolikkaan Sievolan verorusthollista Paimion pitäjässä rakennuksineen talonpoika Henrik Henrikinpojan haltuun sitä vastaan, että hän maksaa puolet kaikista tuloista kuten heinistä ja elintarvikkeista.

2o Minä Foeder osallistun puoleen kylvökuluista, vieläpä kaikkiin siemenviljakustannuksiin, poikkeuksena paloviinan osuus. Henrik Henrikinpojan tulee yksin vastata kaikista yleisistä rusthollin rasituksista ja veroista.

3o Rakuunan hevosesta ja varustuksista vastaan minä Foeder yksinään.

4o Vuotuiset korjaukset ja uudisrakennukset tulee Henrik Henrikinpojan tehdä lain mukaan ja uusien rakennusten osalta maksan minä Foeder tukit.

5o Rusthollia tulee hoitaa hyvin ja pitää lain vaatimusten mukaisena ojitusten ja aitojen osalta.

6o Henrik Henrikinpojalle jätetään seuraavat kotieläimet: härkäpari, kaksi lehmää ja viisi lammasta. Kutakin lehmää kohti tulee toimittaa vuosittain yksi leiviskä (8 ½ kg) voita. Kaikki lampaiden villa kuuluu minulle.

7o Joka vuosi tulee Henrik Henrikinpojan toimittaa minulle Foederille vuoden ikäinen lahtisika.

8o Minulle Foeder kuuluu palkkana siisti asunto rakennuksessa ja ruokaa hevoselle niin usein kuin käyn omistuksillani.

9o Henrik Henrikinpojalla ei ole oikeutta kuljettaa pois tai myydä heinää eikä muuta kotieläinten ruokaa.

10o Joka vuosi marraskuussa tulee tämä sopimus olla täytettynä, näin Henrik Henrikinpoika voi säilyttää lampuodin toimen.

Sievolassa 1. päivänä marraskuuta vuonna 1799

F. J. Foeder


Olen tyytyväinen yllä olevaan lampuotisopimukseen kaikilta osin

Henrik Henrikinpoika / puumerkki ”H”‐kirjain


Tämä sopimus on tulkattu Henrik Henrikinpojalle suomen kielellä ja sen oikeellisuus on hyväksytty omakätisellä nimikirjoituksella, todistavat:

A. F. Åberg
[tod.näk. varatuomari Adolf Fredric Åberg, 1769 ‐ 1801]
Matt Helin [Sievolan Ylitalon omistajan Valpuri Qwerenin 2. puoliso]

 
Kuva 1
Kuva 2
Pertti Saarinen
×