Päivitetty 12.02.2016->

 
  SSSry logo   valokuvakollaasi

Lisäselvitys Elias Lönnrotin esivanhempiin
sekä rakuuna Erik Lostenin lapsiin

Artikkeli on julkaistu myös jäsentiedotteessa 1/2008. Kirjoittaja Toivo Haatio

 

Elias Lönnrotin isänpuoleisen haaran kantaisän, Karjalohjan Lohjantaipaleen Prunkan rakuuna Erik Lostenin, vanhemmista sekä hänen lapsistaan esiintyy erilaisia olettamuksia, joihin tämän selvityksen on tarkoitus antaa lisävalaistusta.

Erik Lostenin vanhemmat

Erik Lostenin syntymävuodeksi eri asiakirjoissa on yhtäpitävästi esitetty vuotta 1717. Sen sijaan tarkkaa syntymäaikaa ei rippikirjoista eikä sotilasrullista löydy. Karjalohjan historiakirjat ovat ison-vihan jälkeiseltä ajalta erityisesti 1720-luvulta varsin puutteelliset ja vasta 1730-luvulta eteenpäin on muodostettavissa jollakin lailla yhtenäinen kuva karjalohjalaisista.

Tunnetuin Elias Lönnrotin esipolvitaulu lienee Aarne Anttilan kirjassaan 'ELIAS LÖNNROT – elämä ja toiminta' julkaisema lehtori Granit-Ilmoniemen tutkimuksiin perustuva esipolvitaulu.[1] Tätä esipolvitaulustoa on lähes sellaisenaan toistettu myöhäisemmissä julkaisuissa.

Granit-Ilmoniemi mainitsee Erik Lostenin äidiksi naimattomannaisen, Katri Ollintyttären (s. 1680, k. 1753). Toisena vaihtoehtona on Karjalohjan kasteluettelon vuoden 1717 ainoa poika Erik, joka on syntynyt 24.1.1717. Tämän poikalapsen vanhemmat ovat Henric Ericsson ja hänen puolisonsa Maria Jacobsdotter. Lisäksi on mahdollista, että Erik olisi muualta kuin Karjalohjalta.

Ensiksi mainittu Carin Olofsdotter seuraa kyllä Lostenin perheen mukana rippikirjoissa ja on merkitty kuolleeksi Lohjantaipaleella vuoden 1753 alussa 73 vuotiaana.[2] Kuitenkaan ei ole todennäköistä, että hän voisi olla Erik Lostenin äiti. Granit-Ilmoniemi toteaa artikkelissaan 7.9.1921 Uudessa Suomessa (Lisävalaistusta Elias Lönnrotin sukuperään), että hänen oletuksensa Katri Ollintyttären suhteen perustuvat Sammatin ja Karjalohjan kirkonkirjojen tutkimiseen. Hänellä ei ole ollut tiedossaan esim. Erik Lostenin patronyymiä.

Tarkasteltaessa Uudenmaan jalkaväkirykmentin Karjaan komppania pääkatselmusrullia havaitaan, että Erik on yhteneväisesti aina merkitty syntyneeksi vuonna 1717 ja sukunimellä Losten. Poikkeuksen muodostaa vuoden 1743 syyskuussa kirjoitettu pääkatselmusrulla [3], jossa patronyymiksi annetaan selkeästi Henricsson.

Rippikirjoja tarkasteltaessa voidaan todeta, että Lohjantaipaleen Passin tilallisen poika Eric poistuu Passin kirjoista samaan aikaan kuin Eric Losten ilmestyy Lohjantaipaleelle puolisoineen.[4]

Vaihtoehto, jonka mukaan Erik ei olisi Karjalohjalta, ei ainakaan kummitutkimuksen kautta saa tukea. Päinvastoin, kummit sitovat Erik Lostenin entistä tiiviimmin Karjalohjan Lohjantaipaleen ja Sammatin Lohilammen vaikutuspiiriin.

Erik Lostenin vuonna 1738 syntyneen ensimmäisen lapsen [5] kummeina ovat Lohjantaipaleen Prunkan talollinen Abraham Johansson veljensä Henricin kanssa. Lisäksi kummeina mainitaan Lohjantaipaleen rakuuna Johan Utter ja sotilas Carl Lodman sekä Christina Lunderberg ja Christina Wichtman. Christina Lunderberg on Sammatin pitäjänapulaisen Jeremias Heermannin puoliso. Myös muiden lasten kummit ovat Lohjantaipaleen Prunkalta ja Lohjantaipaleen sotilaita täydennettynä Karjalohjan kirkon palvelijalla.

Näinollen voidaan todeta, että Erik Losten, s. 24.1.1717, on Karjalohjan Lohjantaipaleen Passin talollisen Henric Ericssonin ja tämän puolison Maria Jacobsdotterin poika. Päätelmä, johon myös Granit-Ilmoniemi ensisijaisesti viittaa. [Katso korjaus artikkelin lopussa]

Henric ja Maria vihittiin Karjalohjalla vuonna 1700 ja he saivat neljännesvuosisadan aikana yhteensä 12 lasta. Näiden vaiheet ovat pääpiirtein tunnettuja joitakin poikkeuksia lukuunottamatta.

Vanhin sisaruksista, Johan, jatkaa Passin talollisena, tytär Maria naidaan naapuritaloon Prunkalle emännäksi, Anna muuttaa emännäksi lnkooseen, Elisabeth naapuriin Katlaaseen emännäksi ja pojista Erik siis naapuriin Prunkan ratsutilalle rakuunaksi naituaan Lohilammen tyttären.

Erik Lostenin sotilasurasta on kerrottu mm. edellä mainitussa Aarne Anttilan teoksessa [1], mutta hänen kuolemastaan ei ole olemassa muuta kuin epämääräisiä viittauksia. Anttilan teoksessa hänen todetaan muistitiedon mukaan palanneen kotiseudulleen Pommerin sodasta ja tuoneen perunoita. Perunat mainitaan lähes jokaisen sotilaan yhteydessä. Kuolinvuotena esiintyy joko 1760 tai 1762 ilman lisäselvityksiä.

Karjalohjan kuolleiden luettelossa ei ole mainintaa Erikin kuolemasta, eivätkä rippikirjatiedotkaan tue tietoja hänen paluustaan Pommerista. Anttilan mukaan Lostenin nimeä ei löydy Pommerin sodassa kaatuneiden tai vangittujen listalta.

Uudenmaan jalkaväkirykmentin pääkatselmusrullia ei ole olemassa säännöllisesti, mutta vuoden 1767 [6] tiedot ovat varsin yksityiskohtaiset ja kuvaavat myös selvästi suuria tappioita, joita Pommerin sodassa koettiin. Harvinaista oli se, että sotilas selvisi sodan alusta loppuun ja se yleensä erikseen mainittiin. Erik Lostenin osalta löytyy maininta hänen vangitsemisestaan 24.11.1757 ja hänen korvaamisestaan ruodussa 9 vuotta myöhemmin.

On epätodennäköistä, että Erik olisi palannut Pommerista ja hänen kuolinvuotensa (1762) olisi näin ollen merkitty rippikirjaan olettaen hänen menehtyneen sotareissullaan.

Erik Lostenin lapset

Erik Lostenilla ja hänen puolisollaan Sammatin Lohilammen tyttärellä Margareta GabrielsdotterilIa oli kaikkiaan kuusi lasta. Lapsien myöhemmistä vaiheista on jonkin verran tietoa, mutta yleisesti on otaksuttu että lapsista Eric ja Maria olisivat kuolleet lapsina [1][7].

Lapsista kaksi tunnetuinta, Matts s. 1.2.1740 ja Gabriel, s. 29.4.1745, muuttivat myöhemmin nimensä: Matts alkoi käyttää nimeä Lönnrot ja on Elias Lönnrotin isoisä, ja Gabriel alkoi käyttää nimeä Sylvander ollen Sammatin Kiikalan Ali-Kottarin rusthollarina. Heidän vaiheitaan ei tässä yhteydessä käsitellä enempää.

Muiden lasten osalta voidaan todeta, että myös he ehtivät aikuisikään ja heidän kohtalonsa ovat tunnettuja.

Vanhin lapsista, Eric s. 8.5.1738, jonka on siis oletettu kuolleen nuorena, esiintyy kuitenkin muiden poikien seurassa vuonna 1754 alkaneessa rippikirjassa [8] ja tämän jälkeen häntä voidaan seurata pääosin perheen yhteydessä vuoteen 1762 asti, jolloin hän 13. kesäkuuta on merkitty rakuunaksi 26.12.1761 kuolleen Henric Hurtigin tilalle. Sotilasnimenä hänellä on Eric Pipare ja asuinpaikkana Karjalohjan Pipolassa Piparin torppa.

Nuorin pojista, Johannes s. 14.9.1749, esiintyy n. vuoteen 1780 asti Sammatin Kiikalan Kottarilla veljensä Gabriel Sylvanderin luona. Elias Lönnrot kertoo matkoillaan Karjalassa tavanneensa tämän isoisänsä veljen pojan, joka oli tälläin ruukin seppänä Pälkjärvellä.[9] Myös Kiteellä sijaitsevan Puhoksen sahan historiasta [10] löytyy mielenkiintoisia mainintoja seppä Johan Sylvanderista.

Sahan perusti kruununvouti, 'Karjalan kuningas', Gabriel Wallenius n. vuonna 1780. Vuodelta 1781 säilyneessä käräjäpöytäkirjassa on tietoja sahan rakentajista ja sahankirjuriksi valittiin Lars Cavonius sekä sepäksi Johan Sylvander. Nimet Wallenius, Cavonius ja Sylvander ovat tässä yhteydessä mielenkiintoisia keskinäisten yhteyksiensä vuoksi.

Gabriel Walleniuksen isä, Tottijärven kappalainen Josef Wallenius on Sammatin Lohilammen rusthollin emännän Maria Elisa-beth Wallenian, Sammatin kappalaisen Ivar Walleniuksen tyttären, serkku.[11] Maria on toisaalta Johan Sylvanderin kummi. Tämä yhteys selittänee Johan Sylvanderin muuton Sammatista Puhokseen.

Vastaavasti Cavonius-suku on tunnetusti lähtöisin Sammatin Kaukolan Lassilta ja mainittu Lars muutti rippikirjan mukaan Sammatista juuri vuonna 1780. Lars Cavonius oli myöhemmin vuodesta 1791 Hollolan nimismiehenä.

Jäljellä ovat vielä nuorimmat tyttäret Maria, s. 29.12.1753 sekä Christina, s. 24.10.1756.

Maria asuu äitinsä mukana äidin kotitalossa Lohilammella 1760-luvun loppupuolelle ja muuttaa sieltä äitinsä siskon emännöimään Karjalohjan Makkarjoen rustholliin. Makkarjoella Maria synnyttää vuonna 1776 aviottoman tyttären ja kuolee lapsivuoteeseen. Tyttären isänä mainitaan rusthollin poika Joakim. [12]

Christina muuttaa veljensä Mattsin luota (jossa myös hänen äitinsä tuona aikana asui) n. vuonna 1770 Lohjan Karstun Joenpellolle. Valitettavasti Lohjan kirjojen osittaisen tuhoutumisen johdosta ei hänen myöhempiä vaiheitaan ole voitu seurata.

Edellä olevan perusteella kuitenkin voidaan Erik Lostenin lasten vaiheet aikuisikään saakka katsoa selvitetyksi.

Sukutaulun kolme polvea

I sukupolvi
Taulu 1

Erichsson, Hendrich s. 1666, k. 1746, haudattu 03.09.1746 Karjalohja. Talollinen, Karjalohja, Lohjantaipale, Passi.

1. puoliso Jacobsdotter, Maria s. 1681 Karjalohja, k. 1743 Karjalohja, haudattu 06.02.1743 Karjalohja. Karjalohjan Ilmoniemestä. Vihitty: 1700 Karjalohja. Isä: Hendricsson, Jacob s. 1645. Tilallinen, Karjalohja, Ilmoniemi, Rasva. Äiti: Henricsdotter, Lisbetha Nummen Millolasta. Muuttaa Ilmoniemestä Passille v. 1700.

II. Lapset:
1. Johan (katso taulu 2) s. 24.09.1701 Karjalohja, k. 15.04.1760 Karjalohja, haudattu 22.06.1760 Karjalohja;
2. Henrich s. 03.10.1703 Karjalohja
3. Maria s. 12.03.1706 Karjalohja, k. 20.11.1790 Karjalohja, haudattu 28.11.1790 Karjalohja. Puoliso Henricsson, Johan s. 1697, k. 1742 Karjalohja, haudattu 23.05.1742 Karjalohja. Talollinen, Karjalohja, Lohjantaipale, Hakala. Vihitty: 01.11.1723 Karjalohja.
4. Margheta s. 16.04.1708 Karjalohja. Margheta on kuollut nuorena. Tarkka kuolinpäivä on epäselvä.
5. Anna s. 25.12.1709 Karjalohja. Puoliso Johansson, Abraham. Tilallinen, Inkoo, Wäster Solbacka. Vihitty: 02.01.1735 Karjalohja.
6. Elisabeth s. 22.12.1711 Karjalohja, k. 1736 Karjalohja, haudattu 28.03.1736 Karjalohja. Puoliso Andersson, Johan s. 30.05.1699 Karjalohja, k. 1740 Karjalohja, haudattu 24.02.1740 Karjalohja. Tilallinen, Karjalohja, Lohjantaipale, Kattla. Vihitty: 07.11.1733 Karjalohja.
7. Jacob s. 19.04.1713 Karjalohja.
8. Sophia s. 26.02.1715 Karjalohja.
9. Erik (katso taulu 3) s. 24.01.1717 Karjalohja, k. 1762. [Katso korjaus artikkelin lopussa]
10.Margheta s. 05.08.1719 Karjalohja, k. 1719 Karjalohja.
11.Jeremias s. 21.08.1721 Karjalohja, k. 27.10.1721 Karjalohja, haudattu 01.11.1721 Karjalohja.
12. Gustaf s. 30.10.1724 Karjalohja.

 

II sukupolvi
Taulu 2

Henricsson, Johan (taulusta 1. lsä: Erichsson, Hendrich) s. 24.09.1701 Karjalohja, k. 15.04.1760 Karjalohja; haudattu 22.06.1760 Karjalohja. Talollinen, Karjalohja, Lohjantaipale, Passi

1. puoliso Johansdotter, Carin s. 16.02.1701 Karjalohja. Vihitty: 31.10.1723 Karjalohja. Isä: Jacobson, Johan s. 1648. Talollinen, Karjalohja, Lohjantaipale, Prunkka. Äiti: Nilsdotter, Kirstin s. 1656.

III Lapset:
1. Maria (katso taulu 4) s. 11.09.1725 Karjalohja, k. 22.11.1807 Lohja, haudattu 29.11.1807 Lohja.
2. Anna (katso taulu 5) s. 24.09.1730 Karjalohja, k. 14.12.1805 Karjalohja.
3. Henric s. 13.04.1735 Karjalohja, k. 19.12.1754 Karjalohja, haudattu 02.02.1755 Karjalohja.

 

II sukupolvi
Taulu 3

Losten, Erik (taulusta 1. Isä: Erichsson, Hendrich) s. 24.01.1717 Karjalohja, k. 1762. Sotilas [Katso korjaus artikkelin lopussa]. Lohjantaipaleen Prunkan ruotusotilaana Uudenmaan jalkaväkirykmentin Karjaan komppaniansa. 1744 komennettuna Ruotsiin Karlskronan laivasatamaa rakentamaan. 1747, 1751, 1754 Viaporin linnoitustöissä, 1758 Pommerissa komppaniansa mukana taistelemassa preussilaisia vastaan, toi sieltä perunoita kotiseudulleen. Kuolemasta ei ole tarkkoja tietoja (Anttila). Kuolinaika 1762 on merkitty rippikirjaan, mutta muita merkintöjä ei kirjassa ole.

1. puoliso Gabrielsdotter, Margareta s. helmikuu 1716 Sammatti, k. 06.10.1790 Sammatti. Vihitty: 02.11.1736 Sammatti. Isä: Enqvist, Gabriel Nilsson s. 01.01.1689 Sammatti. Rusthollari, Sammatti, Lohilampi. Äiti: Andersdotter, Maria s. 1690. Lohilammen palvelijatar. Vanhemmat eivät olleet aviossa.

III Lapset:
1. Eric Eriksson (katso taulu 6) s. 08.05.1738 Karjalohja, k. 28.10.1805 Karjalohja, haud. 10.11.1805 Karjalohja. Torppari, Karjalohja, Kourjoki, Rahikkala tp.
2. Matts (katso taulu 7) s. 01.02.1740 Karjalohja, k. 26.10.1821 Sammatti, haudattu 11.11.1821. Pitäjänräätäli, torppari.
3. Gabriel (katso taulu 8) s. 29.04.1745 Karjalohja, k. 11.08.1809 Sammatti. Rusthollari, Sammatti, Kiikala, Ali-Kottari.
4. Johannes s. 14.09.1749 Karjalohja. Seppä, Kitee, Puhoksen saha.
5. Maria (katso taulu 9) s. 29.12.1753 Karjalohja, k. 1776 Karjalohja; lapsivuode, haudattu 21.08.1776 Karjalohja.
6. Christina s. 24.10.1756. Muutti n. 1770 Lohjan Karstun Joenpeltoon. Asui äitinsä kanssa Matts Lönnrotin luona.

 

III sukupolvi
Taulu 4

Johansdotter, Maria (taulusta 2. Isä: Henricsson, Johan) s. 11.09.1725 Karjalohja, k. 22.11.1807 Lohja, haudattu 29.11.1807 Lohja.

1. puoliso Ericsson, Eric s. 20.11.1716 Perniö, k. 28.03.1769 Uskela. Rusthollari, Uskela, Kaukola, Knaapi. Vihitty: 04.10.1748 Karjalohja. Isä: Mårthensson, Eric. Äiti: Matzdotter, Kristin Rakuunapäällikkö. Muutti 1800 Lohjan Pullille.

IV Lapset:
1. Maria s. 30.01.1750 Uskela, k. 14.03.1827 Sammatti.
2. Ester s. 27.12.1751 Muurla, k. 08.04.1839 Uskela.
3. Helena Catharina s. 23.02.1755 Muurla, k. 22.04.1809 Uskela.
4. Erik s. 14.04.1756 Uskela, k. 10.12.1825 Lohja. Rusthollari, Lohja, Pulli.
5. Israel s. 21.04.1759 Uskela, k. 21.08.1834 Lohja.
6. Justina s. 16.01.1762 Uskela, k. 13.12.1837 Uskela.
7. Ulrica s. 05.08.1763 Uskela, k. 18.09.1845 Uskela.
8. Anna s. 06.12.1766 Uskela.
9. Hedvig s. 15.12.1768 Uskela, k. 12.02.1839 Uskela.

2. puoliso Enqvist, Gabriel Gabrielsson s. 14.09.1723 Sammatti, k. 16.10.1804 Lohja, haudattu 25.10.1804 Lohja. Vihitty: 22.03.1770 Salo. Isä: Enqvist, Gabriel Nilsson s. 01.01.1689 Sammatti. Rusthollari. Äiti: Johansdotter, Brita s. 1696 Hyvinkää. Muuttaa puolisonsa kanssa n. 1800 Uskelasta Lohjan Pullille.

 

III sukupolvi
Taulu 5

Johansdotter, Anna (taulusta 2. Isä: Henricsson, Johan) s. 24.09.1730 Karjalohja, k. 14.12.1805 Karjalohja.

1. puoliso Enqvist, Petter Gabrielsson s. 11.01.1731 Sammatti, k. 24.03.1810 Karjalohja. Talollinen, Karjalohja, Lohjantaipale, Passi. Vihitty: 26.06.1755 Karjalohja. Isä: Enqvist, Gabriel Nilsson s. 01.01.1689 Sammatti. Rusthollari. Äiti: Johansdotter, Brita s. 1696 Hyvinkää.

IV Lapset:
1. Maria s. 04.06.1756 Karjalohja, k. 11.05.1779 Karjalohja.
2. Stina s. 29.05.1759 Karjalohja.
3. Johan s. 14.07.1761 Karjalohja, k. 02.05.1839 Karjalohja, haudattu 20.05.1839 Karjalohja. Talollinen, Karjalohja, Lohjantaipale, Passi.
4. Henric s. 18.11.1762 Karjalohja, k. 22.11.1837 Karjalohja, haudattu 26.11.1837 Karjalohja. Torppari, Karjalohja, Lohjantaipale, Passi, Härkö tp.
5. Greta s. 02.07.1765 Karjalohja.
6. Gabriel s. 02.12.1767 Karjalohja, k. 20.12.1822 Karjalohja, haudattu 12.01.1823 Karjalohja.

 

III sukupolvi
Taulu 6

Pipare, Eric Eriksson (taulusta 6. Isä: Losten, Erik) s. 08.05.1738 Karjalohja, k. 28.10.1805 Karjalohja, haudattu 10.11.1805 Karjalohja. Torppari, Karjalohja, Kourjoki, Rahikkala tp.

1. puoliso Jacobsdotter, Maria s. 1743, k. 27.10.1803 Karjalohja, haudattu 13.11.1803 Karjalohja.

IV Lapset:
1. Anna s. 20.12.1763 Karjalohja, k. 10.03.1838 Karjalohja, haudattu 18.03.1838 Karjalohja.
2. Eric s. 22.10.1765 Karjalohja.
3. Henric s. 15.04.1768 Karjalohja.
4. Lisa s. 27.11.1770 Karjalohja.
5. Abram s. 30.06.1772 Karjalohja, k. 22.02.1832 Karjalohja, haudattu 26.02.1832 Karjalohja. Torppari, Karjalohja, Kourjoki tp.
6. Eric s. 11.07.1774 Karjalohja.
7. Christina s. 22.01.1777 Karjalohja, k. 23.09.1781 Karjalohja, haudattu 30.09.1781 Karjalohja.
8. Gretha s. 11.01.1779 Karjalohja.
9. Christina s. 28.07.1784 Karjalohja.

 

III sukupolvi
Taulu 7

Lönnrot, Matts, (taulusta 6. Isä: Losten, Erik) s. 01.02.1740 Karjalohja, Lohjan-taipale, Prunkka, k. 26.10.1821 Sammatti, Kiikala, Pyöli, haudattu 11.11.1821. Pitäjänräätäli, torppari. Mustapää Matti asettui naimisiin mentyään asumaan enonsa Johan Gabrielinpoika Enqvistin maalle Lohilammelle. Tulipalon jälkeen asettui aluksi veljensä Gabriel Sylvanderin omistamaan Kiikalan kylän AliKottarin taloon ja rakensi sen kaukaiselle ulkopalstalle Pyöliin pienen uudistorpan. Muutti nimensä Lönnrotiksi noin v. 1769 - 70.

1. puoliso Tolpo, Anna Lena s. 1747 Pohja, k. 24.06.1831 Sammatti, haudattu 26.06.1831. Vihitty: 1764. Isä: Tolpo, Marten s. 1714 Turku. Pellavankutoja. Äiti: Cairenius, Margareta Johanintytär s. 12.11.1714 Karjalohja.

IV Lapset:
1. Greta s. 05.10.1776 Karjalohja, k. 07.09.1783 Sammatti.
2. Fredrik Juhana s. 09.12.1765 Sammatti, k. 18.10.1851 Kajaani. Pitäjänräätäli, Elias Lönnrotin isä.
3. Helena s. 20.03.1783 Sammatti.
4. Erik s. 29.07.1780 Karjalohja, k. 13.02.1844 Lokalahti. Muurarimestari.
5. Anna Cristina s. 15.09.1768 Sammatti, k. 04.03.1849 Nummi. Piika.
6. Elias s. 08.10.1786 Sammatti, k. 06.09.1844 Nurmijärvi, haudattu 15.09.1844 Nurmijärvi. Muurarimestari.
7. Gustaf Henrik s. 16.12.1773 Karjalohja, k. 25.08.1849. Räätäli, torppari.
8. Gabriel s. 10.04.1771.

 

III sukupolvi
Taulu 8

Sylvander, Gabriel (taulusta 6. Isä: Losten, Erik) s. 29.04.1745 Karjalohja, k. 11.08.1809 Sammatti. Rusthollari, Sammatti, Kiikala, Ali-Kottari. Tuli Kottarille 1773 Lohilammelta. Osti Sammatin Kiikalasta Ali-Kottarin ratsutilan.

1. puoliso Kottelin, Stina Jacobsdotter s. 05.05.1749 Sammatti, k. 06.03.1833 Sammatti. Vihitty: 26.10.1773 Sammatti. Isä: Johansson, Jacob s. 12.01.1720 Sammatti. Rusthollari, Sammatti, Kiikala, Kottari. Äiti: Jacobsdotter, Lena s. 1729.

IV Lapset:
1. Helena s. 05.10.1774 Sammatti, k. 05.04.1842 Suomusjärvi.
2. Johannes s. 05.10.1776 Sammatti, k. 27.01.1858 Sammatti. Rusthollari, Sammatti, Kiikala, Ali-Kottari.
3. Gabriel s. 07.02.1779 Sammatti. Rusthollari, Uskela, Yli-äijälä.
4. Christina s. 17.11.1781 Sammatti, k. 22.04.1856 Karjalohja.
5. Eva s. 17.06.1784 Sammatti, k. 20.02.1788 Sammatti.
6. Greta Ulrica s. 15.01.1787 Sammatti, k. 11.02.1855 Karjalohja, haudattu 13.03.1855 Karjalohja.
7. Eva s. 15.10.1789 Sammatti, k. 02.10.1860 Karjalohja.
8. Christopher s. 09.06.1792 Sammatti, k. 27.09.1869 Sammatti. Itsellinen, Sammatti, Kiikala, Ali-Kottari.

 

III sukupolvi
Taulu 9

Eriksdotter, Maria (taulusta 6. Isä: Losten, Erik) s. 29.12.1753 Karjalohja, k. 1776 Karjalohja; lapsivuode, haudattu 21.08.1776 Karjalohja. Esiintyy vielä Lohi-lammella rippikirjassa 1761 - 67. Muutti Makkarjoen rustholliin, jossa emäntänä on Marian äidin sisko. Oli Makkarjoella vielä 1776, jolloin kuoli lapsivuoteeseen. Isäksi on merkitty Makkarjoen rusthollin poika Jockim.

1. avopuoliso Bergman, Jochim Abramsson s. 21.09.1754 Karjalohja, k. 14.02.1788 Karjalohja; kuolio, haudattu 24.02.1788 Karjalohja. Isä: Bergman, Abraham Abramsson s. 19.04.1713 Karjalohja. Rusthollari, Karjalohja, Makkarjoki. Äiti: Enqvist, Maria Gabrielsdotter s. 30.08.1727 Sammatti.

IV Lapset:
1. Stina s. 16.08.1776 Karjalohja.
Avioton tytär. Kuoli mandollisesti synnytyksessä.

Toivo Haatio

Lähteet
1)Aarne Anttila: ELIAS LÖNNROT - elämä ja toiminta. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 1931, s. 21 -25
2) HMA Karjalohjan kirkonarkistot, rippikirja 1747 – 1754, AI 4, TK 688
3) Uudenmaan jalkaväkirykmentti, Pääkatselmusrulla 1743 (UJR 354 (1743, 1767, 1785, 1790) 54952))
4) HMA Karjalohjan kirkonarkistot, rippikirja 1734 – 1746, A 13, TK 688
5) HMA Karjalohjan kirkonarkistot, syntyneet 1688 – 1745, C 1, TK 692
6) Uudenmaan jalkaväkirykmentti, Pääkatselmusrulla 1767 (UJR 354 (1743, 1767, 1785, 1790) 54952))
7) Mm. Jarl Pousar mainitsee tämän useissa monisteissaan. Esim. http:// www.sls.fi/pdf/1-64Kallan1-02.pdf, Källan 2, 2002 Elias Lönnrots Släktningar
8) HMA Karjalohjan kirkonarkistot, rippikirjat 1754 – 1767, A I3, TK 688
9) Elias Lönnrot: Matkat 1828 - 1844. Weilin + Göös, Espoo, 1980
10) http://www.kitee.fi > Esittely > Historiaa > Vanha Puhos
11) Helsingin Yliopisto: Ylioppilasmatrikkeli 1640 – 1852. Internet tietokanta http://matrikkeli.helsinki.fi/ ylioppilasmatrikkeli/
12) HMA Karjalohjan kirkonarkistot, syntyneet 1746 – 1793, C 2, TK 692.

Korjaus ylläolevan artikkelin tietoihin

Oletukseni Erik Lostenin vanhemmista ovat osoittautuneet virheellisiksi. Yrjö Kotivuori on ystävällisesti toimittanut täsmällisempää tietoa Karjalohjan Lohjantaipaleen Passin talon asukkaista 1700-luvun alussa. Nämä tiedot yksiselitteisesti sulkevat Passin talon isäntäperheen pois kaavailuista Erik Lostenin vanhempien osalta. Yrjö Kotivuoren viesti seuraavassa:

'Pohjan ja Karjalohjan talvikäräjien 4.3.1747 pöytäkirjassa s.324 (mf. ES 1917) luetellaan Passin talon sisarukset. Heistä Jacob, Eric ja Gustaf käyttivät sukunimeä Cronberg tai Kronberg. Jacob Cronberg (s. 19.4.1713) oli kirjanpainajakisälli Jönköpingissä, Eric Cronberg (s. 24.1.1717) kirjanpainajakisälli Tukholmassa ja Gustaf Cronberg (s. 30.10.1724) kauppapalvelija Tallinnassa.

Pohjan ja Karjalohjan talvikäräjillä 19.4.1757 f. 438v (mf. JK2023, jatkuu syyskäräjillä 21.11.1757 f. 831v) tämä Erik mainitaan edesmenneenä kirjanpainajakisällinä. Hän ei siis mitenkään voi olla sama henkilö kuin Elias Lönnrotin esi-isä Erik Losten.'

Erik Lostenin vanhemmat ovat siis edelleen selvittämättä. Artikkelissa mainittu Erik Lostenin patronyymi Henricsson on myös virheellinen. Oikea patronyymi lienee Andersson.

Mainitun Eric Cronbergin vanhimman veljen Johanin tytär Maria avioitui Uskelaan ja siellä hänelle syntyi mm. poika Israel joka myös otti sukunimekseen Kronberg.

Yrjö Kotivuori , Toivo Haatio

 

Kirjaudu sisään

Käyttäjätunnus:

Salasana:


Uusimmat päivitykset


Suvustaja 1/2020

Puheenjohtajan tervehdys. Lue lisää ...

Kevään 2020 toimintakalenteri. Lue lisää ...

Hallituksen palsta. Lue lisää ...

Puheenjohtajakausina tapahtunutta, osa 1/7, 1985–1991 Lue lisää ...

Puheenjohtajakausina tapahtunutta, osa 2/7, 1992–1996 Lue lisää ...

Puheenjohtajakausina tapahtunutta, osa 3/7, 1997–2001 Lue lisää ...

Uskelanjoen vesistön kosket ja myllyt. Esivanhempiani niissä mylläreinä Lue lisää ...

Kiskon Haapaniemen linnan kukoistuskauden omistajat Lue lisää ...

Henkilöetsintää Neuvostoliitosta / Venäjältä, Internet-osoitteita ym.
Suomalaiset ja ruotsalaiset nimet venäjänkielisissä lähteissä Lue lisää ...

Kemiönsaaren seurakuntien alkuperäiskuvia (AP-kuvia) SSHY:lle Lue lisää ...

Jäsentemme kotipaikat vuonna 2019 Lue lisää ...

Kirjastoon 2019 hankitut uudet kirjat Lue lisää ...

Muita linkkejä


©2016 Salon Seudun Sukututkijat r.y. Tietoja sivuista | Henkilötietosuoja | Sivukartta | Sivuhistoria | Yhteystiedot | Web design Mikko Laihonen , mil[e]netti.fi