Päivitetty 19.09.2016->

 
  SSSry logo   valokuvakollaasi

Henkilötietosuoja

Yleistä

Salon Seudun Sukututkijat r.y. noudattaa henkilötietojen suojaamiseksi seuraavia periaatteita.

Tässä tekstissä sana 'Yhdistys' tarkoittaa Salon Seudun Sukututkijat r.y:tä ja sana 'Ylläpitäjä' tarkoittaa näiden Salon Seudun Sukututkijat r.y:n verkkosivujen ylläpitäjää. Sana 'henkilötieto' tarkoittaa mm. seuraavia tietoja: Henkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilön oman www-sivuston osoite, syntymäaika- ja paikka.

käyttämällä näitä Yhdistyksen www-sivuja hyväksyt käyttäjänä tässä esitetyt periaatteet.

Salon Seudun Sukututkijat r.y. ja näiden verkkosivujen Ylläpitäjä noudattavat henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia.

Henkilötietojen käsittely

Näitä verkkosivuja voi käyttää anonyymisti. Käyttäjän henkilötietoja ei kerätä, siirretä eikä talleteta Yhdistyksen eikä Ylläpitäjän toimesta ilman, että käyttäjälle ilmoitetaan asiasta erikseen ao. verkkosivulla. Antamalla henkilötietosi Yhdistykselle ja Ylläpitäjälle näiden verkkosivujen kautta hyväksyt samalla nämä henkilötietosuojaa koskevat periaatteet.

käyttäjän ottaessa Yhdistykseen yhteyttä postitse, sähköpostitse tai näiden verkkosivujen avulla tai jollain muulla tavalla Yhdistykseen tai Ylläpitäjään yhteyttä ottamalla, talletetaan käyttäjän välttämättömät yhteystiedot vain keskinäistä tiedonvaihtoa varten. Yhteyttäottaneen käyttäjän yhteystiedot voidaan julkaista jäsentiedotteessa tai näillä verkkosivuilla, jos kyse on sellaisesta Yhdistykselle osoitetusta sukututkimusta koskevasta asiasta, että asian julkaiseminen voi auttaa asian eteenpäin viemistä, ellei käyttäjä nimenomaisesti ole kieltänyt tietojen julkaisemista. Tällaiset yhteydenotot voivat olla esim. tiedustelut tietyn suvun tutkijoista tai muusta ao. sukuun liittyvistä tiedoista.

Verkkosivuston jäsenanomuslomakkeella tai palauteviestilomakkeella annetut tiedot tulevat sähköpostiviestinä Ylläpitäjälle, joka välittää ne tarvittaessa eteenpäin yhdistyksen toimihenkilölle tai hallituksen jäsenelle, joka vastaa koskevan asian jatkokäsittelystä.

Yhdistyksen jäseneksi haluavan henkilötiedot talletetaan Yhdistyksen jäsenrekisteriin rekisteriselosteessa mainitulla tavalla. Jäsenten sähköpostiosoitteita voidaan käyttää Yhdistyksen sähköisessä tiedotustoiminnassa.

Katso rekisteriseloste tästä.

Verkkosivuilla julkaistavat artikkelit voivat sisältää henkilöiden nimiä ja muita henkilötietoja siinä laajuudessa kuin se on asian sisällön yhteydessä tarpeen. Yhdistys ja verkkosivujen Ylläpitäjä pyrkivät noudattamaan hyviä tapoja julkaistavien artikkelien suhteen, mutta eivät vastaa julkaistujen artikkelien sisällön oikeellisuudesta. Sisällön oikeellisuudesta vastaa artikkelin kirjoittaja, joka mahdollisuuksien mukaan aina ilmoitetaan artikkelin yhteydessä.

Yhdistys ja Ylläpitäjä sitoutuvat siihen, että yllä mainitulla tavalla saatuja henkilötietoja ei myydä, vaihdeta eikä välitetä edelleen kaupallisiin tarkoituksiin.

Kolmannen osapuolen verkkosivut

Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivuille. Yhdistys ja Ylläpitäjä eivät vastaa kolmanne osapuolen verkkosivujen sisällöstä eikä niiden käytöstä aiheutuneesta henkilötietojen käsittelystä.

Evästeet

Yhdistyksen verkkosivuston palvelun parantamiseksi voidaan käyttäjän tietokoneelle tai vastaavalle laitteelle, jolla näitä sivuja tarkastellaan tallettaa evästeitä (cookies), joita käytetään käyttäjän tietokoneen tunnistamiseksi. Evästeet ovat yleisesti käytettyjä muissakin verkkosivustoissa. Evästeet mahdollistavat tietynlaisten tietojen keräämisen tietokoneestasi kuten mm. laitteesi IP-osoitteen, selaintyypin ja tiedon sivuston osoitteen, jolle siirrytään. Evästeen käytöllä mahdollistetaan myös mm se, ettei käyttäjän tarvitse toistuvasti kirjoittaa käyttäjätunnustaan ja salasanansa saman istunnon aikana tarkastellakseen rajoitettuun käyttöön tarkoitettua aineistoa. Tämän sivuston yhteydessä voidaan käyttää evästeitä myös tiedon keräämiseksi sivuston käytön tilastollista analysointia varten. Ellet halua käyttää evästeitä sinun on estettävä niiden käyttö oman tietokoneesi tai WWW-selaimesi asetuksia muuttamalla mikäli se on mahdollista. Tällöin sivuston joidenkin osien saatavuus omalle koneellesi saattaa estyä.

Tämä verkkosivusto käyttää sisäänkirjautuneiden käyttäjien tunnistamiseen käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteröityneenä käyttäjänä voi tällä hetkellä olla vain yhdistyksen jäsen. Jokaisesta rekisteröidystä käyttäjästä talletetaan rekisteröinnin yhteydessä hänen jäsennumeronsa, käyttäjätunnus, etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä ensimmäistä käyttökertaa varten luotu salasana, joka käyttäjän tulee itse vaihtaa vain hänen tiedossaan olevaksi. Mitään muuta tietoa ei talleteta. Yhdistys ja Ylläpitäjä pidättävät oikeuden muutoksiin niistä erikseen ilmoittamatta.

Voimassaolo ja muutokset

Nämä periaatteet ovat voimassa 20.9.2016 alkaen toistaiseksi. Yhdistyksellä on oikeus muuttaa näitä periaatteita milloin tahansa ja etukäteen muutoksesta ilmoittamatta. Kulloinkin voimassa olevat periatteet ovat luettavissa tältä WWW-sivulta.

Viitteet

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516
Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Katso myös tietoja sivuistamme.

Kirjaudu sisään

Käyttäjätunnus:

Salasana:


Uusimmat päivitykset


Suvustaja 1/2018

Puheenjohtajan tervehdys. Lue lisää ...

Kevään 2018 toimintakalenteri Lue lisää ...

Hallituksen palsta. Lue lisää ...

Itsenäisyyssenaatin jäsen, Juhani Arajärvi (1867-1941)Lue lisää ...

”Mitä olen tehnyt, sen olen tehnyt maan parhaaksi!” Melkkilän kartanon isäntä, eversti Johan Henrik Hästesko (1741–1790)Lue lisää ...

Sauvon Rökman-suvustaLue lisää ...

Talonpoikaispurjehduksen anti Särkisalolle, Bertel Förbom ja jääkäreiden kuljetus Libausta VaasaanLue lisää ...

Sukututkijahakemistosta tukea tutkijan työhön Lue lisää ...

Kirjastoon elo-joulukuussa 2017 hankitut uudet kirjatLue lisää ...

Uusia AP-kuvia kuvattu SSHY:n jäsensivuille Lue lisää ...

Muita linkkejä


©2016 Salon Seudun Sukututkijat r.y. Tietoja sivuista | Henkilötietosuoja | Sivukartta | Sivuhistoria | Yhteystiedot | Web design Mikko Laihonen , mil[e]netti.fi