Tiedote

FT Vesa Hännisen 27.2.2024 pitämä esitelmä aiheesta Talvi– ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet on katseltavissa Videotallenteet -sivultamme; vain jäsenille.

Yhdistyksemme on ostanut katseluoikeudet Juha Vuorelan julkaisemaan laajaan esitelmäkokoelmaansa. Kokoelma sisältää yhteensä yli 60 esitelmää kolmen vuoden ajalta. Jos siis sinulta on jokin esitelmä jäänyt aiemmin näkemättä, voit nyt korjata tilanteen. Videot tarjotaan vain sisäänkirjautuneille jäsenillemme ja löydät kokoelman sisällysluettelon ja linkin kokoelmaan Videotallenteet-sivultamme tästä linkistä. Vain jäsenille siis, eli muista kirjautua sisään sivuillemme.

Hallituksen palsta

Artikkeli on julkaistu myös Suvustaja:ssa 1/2022 Kirjoittaja Martti Attila

Hallitus on kokoontunut syksyn kuluessa neljä kertaa – koronaturvallisesti maskien kera. Kokouksissa käsiteltiin syyskokousasioita, toimihenkilöiden toimenkuvia, käyntikortteja, verkkosivujen tilannetta, jäsenkyselyä ja tulevan kevään ohjelmia. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin etäkokouksena 11.1.2022.

Hallitus ja toimihenkilöt 2022

Syyskokouksessa 24.11.2021 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Arto Lahtinen ja varapuheenjohtajaksi Eero Kallio. Uudelleen hallituksen jäseniksi valittiin erovuorossa olleet Anni Ala-Rakkola-Kara ja Marjatta Ticklén sekä erovuorossa olleen Jorma Saariston tilalle valittiin uutena Tapio Saarimäki. Hallituksen jäseninä jatkavat edelleen Martti Attila, Vesa Hänninen ja Harri Lintula.

Kuvakaappaus hallituksen etäkokouksen osallistujista
Kuva 1: Moderaattorin kuvakaappaus hallituksen etäkokouksesta 11.1.2022.

Hallituksen ja toimihenkilöiden järjestäytymiskokouksessa 11.1.2022 todettiin, että tehtävissään jatkavat: sihteerinä Marjatta Ticklén, taloudenhoitajana Risto Sinervo, jäsensihteerinä Anni Ala-Rakkola-Kara, kirjastovastaavana Kaija Salminen, retkivastaavana Vesa Hänninen, webmasterina Mikko Laihonen ja retki-ilmoittautumiset vastaanottaa Birgitta Hiiskola. Suvustajan päätoimittajana jatkaa Martti Attila ja toimituskunnassa Harri Lintula ja Kaija Salminen. Uutena toimena perustettiin web assistentin tehtävä, jossa aloittaa Tapio Saarimäki. ATK-vastaavan toimi päätettiin lakkauttaa ja perustaa arkistonhoitajan toimi, johon valitaan toimenhaltija myöhemmin.

Kuukausi- ja kerhotapaamiset

Syksyn kuukausitapaamiset esitelmineen onnistuttiin pitämään koronasta huolimatta. Tilaisuuksiin osallistujien määrä jäi tavanomaista pienemmäksi. Kerhotapaamisista suurin osa voitiin pitää turvallisesti, mutta niidenkin kävijämäärä jäi vaatimattomaksi.

Syyskuussa kutsuimme kerhotilaisuuteen kaikki saman vuoden aikana liittyneet uudet jäsenet. Tilaisuudessa oli läsnä kahdeksan henkilöä (toimihenkilömme mukaan lukien) ja etänä oli kuulijoita saman verran. Etätilaisuuden antia on vaikea arvioida, mutta pyrimme jatkamaan tällaista esittelytilaisuutta vuosittain – toivottavasti ilman koronarajoitteita.

Etätilaisuudet

Syksyllä 2021 tarjoutui jäsenistöllemme mahdollisuus osallistua yli 20 etätilaisuuteen – pääasiassa Juha Vuorelan ja Veli Pekka Toropaisen luentojen ansiosta. Jäsentemme osallistumisen määrää on vaikea arvioida, koska etäluentoihin osallistui kuulijoita monista muistakin yhdistyksistä. Palautteista päätellen osallistuminen on ollut runsasta ja aiheet kiinnostavia.

Kevätkauden 2022 tapahtumat

Koronapandemia näyttää tätä kirjoitettaessa jälleen voimistuvan ja kevään 2022 tilaisuuksien toteutuminen voi siten vaarantua. Tammikuun kerhotapaamiset on jo peruutettu, mutta kauden ensimmäinen kuukausitapaaminen pidetään etätilaisuutena. Myöhemmistä tilaisuuksista pyydetään seuraamaan ilmoitteluamme jäsensivuilla tai FB-sivuillamme.

Syyskaudella alkaneet Vuorelan ja Toropaisen etäluennot saavat jatkoa keväällä. Kaikista etäluennoista ilmoitamme tarkemmin jäsensivuillamme.

Someron kartanoihin kohdistuva kevätretkemme, joka on jo kahtena vuotena jouduttu perumaan pandemian vuoksi, on jälleen suunnitteilla toukokuussa (ks. s. 3). Seuratkaa ilmoitteluamme siitä, toteutuuko retki tänä keväänä.

Yhteistyö sisaryhdistysten kanssa

Muiden sukututkimusyhdistysten kanssa on pidetty yhteistyöpalavereita syksyllä neljästi. Niihin ovat osallistuneet Mikko Laihonen ja Martti Attila. Keväällä näitä palavereja pidetään hieman harvemmin.

Keskeisenä tapaamisten tuloksena voidaan pitää laajempaa kiinnostusta herättävien esitysten jakamista etäluentoina sisaryhdistyksille.

Jäsenasiat

Jäsenmäärämme oli vuoden vaihtuessa 392, ja se on lisääntynyt syksyn aikana kahdeksalla jäsenellä. Hallitus toivottaa uudet ja entisetkin jäsenet tervetulleiksi!

Jäsenkysely

Tässä lehdessä julkistetaan jäsenkysely, jolla toivomme kuulevamme erityisesti uudempien jäsentemme toiveita toimintamme kehittämiseksi. Kyselyyn toivomme vastauksia ensisijaisesti jäsensivuillamme olevan linkin kautta, mutta perinteinen lomakkeen kopiointi ja postituskin on mahdollista. Vastaajien kesken arvotaan kolme palkintoa (ks. s. 26–27).

Martti Attila
×