Päivitetty 18.02.2015

 
  SSSry logo   valokuvakollaasi

Hallituksen palsta

Artikkeli on kooste artikkeleista, jortka on julkaistu myös Suvustaja-lehdessä 1/2014 ja 2/2014.

Hallitus_2014

Uusi ja vanha hallitus sekä toimihenkilöt yhteisessä potretissa. Vasemmalta lukien edessä Risto Aarikka, Kai Ekbom, Ritva Laaksonen. Riitta Tuomi, Kaija Salminen ja Risto Siner-vo sekä takana Harri Lintula, Kari Iso-Järvenpää, Paula Riihuhta, Marja-Liisa Pitkänen ja Martti Attila. Kuvasta puuttuvat Birgitta Hiiskola, Vesa Hänninen ja Eero Kallio. Kuvan otti Hanna-Maija Saarimaa ja kuvaa muokkasi Kaija Salminen.

Hallitus v. 2014

Syyskokouksessa 14.11.2013 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Kari Iso-Järvenpää ja varapuheenjohtajaksi Eero Kallio. Erovuorossa olleen hallituksen jäsenen Kai Ekbomin tilalle valittiin Kaija Salminen, ja erovuorossa ollut Ritva Laaksonen valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäseninä jatkavat toisen vuoden Martti Attila, Harri Lintula ja Paula Riihuhta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 4.1.2014 toimihenkilöt ja tehtävät säilyivät muiden osalta ennallaan paitsi se, että Suvustajan toimittajana aloittaa Martti Attila ja uudeksi jäsensihteeriksi valittiin Paula Riihuhta.

Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot.

Hallituksen työskentely on korostetusti keskittynyt ensi kevään (v. 2015) tapahtumien suunnitteluun. Kokoontumisia on kuluvan vuoden aikana ollut jo seitsemän. Pienessä joukossamme on monelle kertynyt lukuisia tehtäviä. Työn tiivistyessä tarvitaan vielä lisää jäsenistön tukea suurelle hankkeellemme – vielä ehtii mukaan!

Uudet jäsenet

Vuoden 2014 aikana on tähän mennessä yhdistykseemme liittynyt 13 uutta jäsentä (jäsenmäärä nyt 373).
Hallitus toivottaa uudet ja entiset jäsenet tervetulleiksi!

Valtakunnalliset Sukututkimus-päivät 13.-15.3.2015 Astrum-keskuksessa

Hallitus on nimennyt työryhmän (Vesa Hänninen, Harri Lintula, Hanna-Maija Saarimaa ja Kaija Salminen) valmistelemaan 13.—15.3.2015 Salossa pidettävien Valtakunnallisten Sukututkimuspäivien ohjelmaa. Samassa yhteydessä juhlistetaan oman yhdistyksemme 30-vuotista taivalta.
Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma vieraili luonamme 26. marraskuuta 2013. Ensin tutustuttiin Tony Hellströmin opastuksella Astrum-keskuksen palveluihin kokouksen tapahtumapaikkana. Tämän jälkeen Kuusiluoma esitteli hallituksen kokouksessa valtakunnallisen kokouksen järjestämiseen liittyviä käytänteitä ja yhteistyötä paikallisen järjestävän seuran kanssa. Keskeisinä asioina olivat tapahtuman kolmen päivän ohjelmat, näyttely- ja muut tilat, kustannukset, tiedottaminen ja vastuunjako järjestäjien kesken.

Syksystä on tulossa vilkas johtuen valmistelutyöstä kevään 2015 Sukututkimuspäivien ja samassa yhteydessä vietettävän yhdistyksen 30-vuotisjuhlan vuoksi. Suurta työmäärää on jo jaettu usealle työryhmälle.

Päivien ohjelmaa valmistellaan yhdessä Suomen Sukututkimusseuran kanssa. Iltajuhlapaikaksi on valittu Wiurilan kartanon upea juhlasali, jonne toivotaan runsasta osanottoa niin kutsuvieraista, kokousväestä ja ilman muuta seuramme omista jäsenistä.

Sukututkimuspäivien yhteyteen suunnitellaan järjestettäväksi tällä kertaa kaksi retkeä, joiden kohteet liittyvät päivien teemaan.

Hallitus on myös suunnitellut osallistumisia erilaisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi ”Kuulutko sukuuni -tapahtumaan” Vantaalle (ks. s. 31), joissa voidaan verkostoitua ja kutsua sukututkijoita ja -yhteisöjä saapumaan Saloon maaliskuussa.

Tulevasta suuresta tapahtumastamme on tehty ”povitaskuun mahtuva” värillinen esite, jota on jaettu aktiivisesti mm. edellisillä Valtakunnallisilla Sukutukimuspäivillä Savonlinnassa viime keväänä ja tullaan jakamaan myös tulevissa tapahtumissa tavoittaaksemme mahdollisimman laaja-alaisesti eri osapuolia, joita hieno asiamme koskee.

Tapahtuman yhteydessä pidettävästä näyttelystä tulee hieno tilaisuus, tule siis yhdistyksesi ja/tai yrityksesi kanssa näytteilleasettajaksi tapahtumaan. Näissä ja muissa tapahtumaan liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä suoraan puheenjohtaja Kari Iso-Järvenpään puoleen.

Hallitus tutustumassa Astrum-keskukseen

Hallituksen jäseniä tutustumassa Astrum-keskukseen. Kuva on tilasta, joka ilmeisesti muodostaa osan kokouksen näyttelytilaa. Kuvassa vasemmalta Tony Hellström (Astrum-keskus), Risto Sinervo, toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma (Suomen Sukututkimusseura), Kari Iso-Järvenpää, Paula Riihuhta (selin), Martti Attila ja Eero Kallio. Valokuva: Kaija Salminen.

Näkyvyytemme tietoverkossa

Yhdistys on saanut tämän vuoden alussa uuden ytimekkään netti-osoitteen: sssry.fi. Sivujen ylläpitäjälle Mikko Laihoselle suuret kiitokset hyvin toimivasta portaalista. Tietoverkon hakukoneet näyttävät löytävän hyvin sivustolle tulevan tietomme — mukaan lukien Suvustajasta sinne tuotavan aineiston.

Puheenjohtaja on avannut yhdistykselle myös Facebook-sivut (tässä linkki) yhteydenpitoa ja tiedon jakamista varten. Käykää tutustumassa ja seuratkaa myös verkon kautta ajantasaista tietoa lähestyvään juhlavuoteemmekin liittyen.

Uudempia Salon kirkonkirjoja digitoituina tutkimuskäyttöön

Joulukuun kokouksessa vieraili Salon seurakunnasta kirkkoherra Timo Hukka. Hän kertoi nykyisen Salon seurakuntien kirkonkirjojen digitoinnista. Sukututkimuspalvelut ovat siirtymässä vuoden vaihtuessa Halikosta kirkkoherranviraston tiloihin Salon keskustaan. Seurakunta pyrkii järjestämään siellä tilan, jossa sukututkijat voivat selailla yli 100 vuotta vanhoja tietoja. Tammikuussa saamme lisätietoa siitä, mitä aineistoa tulee käyttöön ja miten siihen pääsee tutustumaan. Digitoidussa aineistossa tulee mahdollisesti olemaan hakemistot haun helpottamiseksi. Selvitämme myös, onko mahdollista saada uutta aineistoa SSHY:n sivuille muidenkin sukututkijoiden käyttöön. Tarkempia tietoja ilmoitamme kotisivullamme, kun kokonaisuus on tarkentunut.

Jäsenrekisterin ylläpito

Uutena jäsensihteerinä aloittaa vuodenvaihteessa Paula Riihuhta (yhteystiedot täällä). Samalla otetaan käyttöön jäsenrekisterin ylläpitoa selkiyttämään jäsennumero. Löydätte sen ensi kerran tämän vuoden jäsenmaksua varten lähetettävistä jäsenmaksulomakkeista. Jatkossa jäsennumero tulee olemaan myös osoitetarrassa. Sen tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa yhdistyksemme jäseniin.

Hallitus DBTL

Hallituksen kokous ”DBTL” 5.6.2014 pidettiin turkulaisen esimerkin mukaan ”alhaalla laiturilla” kauniina kesäpäivänä Ystävyyden Majatalossa Kruusilassa. Kokoustila oli todella idyllinen ja rauhallinen — lähellä pieni uimaranta eivätkä moottoritien vaimeat äänet (silta kuvassa) juuri häirinneet. Kuvassa pöydän ympärillä oikealta lukien Birgitta Hiiskola, Kari Iso-Järvenpää, Risto Aarikka, Marja-Liisa Pitkänen, Harri Lintula, Vesa Hänninen, Martti Attila, Riitta Tuomi, Ritva Laaksonen, Paula Riihuhta ja Risto Sinervo. Kuvasta puuttuu kuvan ottanut Eero Kallio.

 

Uusimmat päivitykset


Suvustaja 1/2015

SSS ry:n kolme vuosikymmentä - Lue lisää ...

Suvustaja 2/2014

Kaija Salminen: Eero Lehto, tuottelias sukututkija - Lue lisää ...

Martti Attila: Kevätretki Inkooseen ja Raaseporiin - Lue lisää ...

Marja-Liisa Pitkänen: Josua-sedän tarina - Lue lisää ...

Martti Attila: Veikko ja Viljo Attilan "olympiamatka" Ateenaan 1906 raukesi - Lue lisää ...

Marja-Liisa Pitkänen: Josua Saaren esipolvikaavio. - Lue lisää...

Kaija Salminen: Linkkivinkkejä. - Lue lisää...

 

Uutta sivuillamme (18.02.2015)

Sukututkimuspäivien 2015 teemasivut - Lue lisää...

SSS ry:n kolme vuosikymmentä - Lue lisää...

Muita linkkejä


©2014 Salon Seudun Sukututkijat r.y. Tietoja sivuista | Henkilötietosuoja | Sivukartta | Yhteystiedot | Web design Mikko Laihonen , mil[e]netti.fi