Tiedote

FT Vesa Hännisen 27.2.2024 pitämä esitelmä aiheesta Talvi– ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet on katseltavissa Videotallenteet -sivultamme; vain jäsenille.

Yhdistyksemme on ostanut katseluoikeudet Juha Vuorelan julkaisemaan laajaan esitelmäkokoelmaansa. Kokoelma sisältää yhteensä yli 60 esitelmää kolmen vuoden ajalta. Jos siis sinulta on jokin esitelmä jäänyt aiemmin näkemättä, voit nyt korjata tilanteen. Videot tarjotaan vain sisäänkirjautuneille jäsenillemme ja löydät kokoelman sisällysluettelon ja linkin kokoelmaan Videotallenteet-sivultamme tästä linkistä. Vain jäsenille siis, eli muista kirjautua sisään sivuillemme.

Tiedote koskien Salon Seudun Sukututkijat r.y:n verkkosivustoa ja sen käyttöä

Yleistä

Salon Seudun Sukututkijat r.y. toimittaa ja ylläpitää näitä verkkosivuja tarkoituksenaan jakaa ja välittää sukututkimukseen ja yhdistyksen omaan toimintaan liittyvää tietoa kaikille sitä tarvitseville.

Yhdistys voi antaa sivujen ylläpitämisen ja toimitustyön tehtäväksi sopivaksi katsomalleen yhteisölle, yksityiselle henkilölle tai henkilöille, jotka voivat olla yhdistyksen jäseniä tai yhdistyksen ulkopuolisia tahoja. Sana 'Ylläpitäjä' tarkoittaa tässä tekstissä tällaista tahoa.

Sana 'Yhdistys' tarkoittaa jäljempänä tässä tekstissä Salon Seudun Sukututkijat r.y:tä

Avaamalla nämä Salon Seudun Sukututkijat r.y:n verkkosivut sitoudut alla oleviin käyttöehtoihin. Jos et voi hyväksyä näitä ehtoja, käyttö ei ole sallittua.

Tekijänoikeussuoja

Nämä Salon Seudun Sukututkijat ry:n sivut sisältävät aineistoa, joka on tekijänoikeudellisesti suojattu lailla.

Näiden sivujen katselu ja tarkastelu tietokoneella tai vastaavalla muulla laitteella sekä tulostaminen ja kopioiminen joko kokonaan tai osittain on sallittu vain käyttäjän omaan henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön. Kaikenlainen kopioiminen, siirtäminen ja jakelu ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa kaupalliseen tai muuhun kuin yksityiseen henkilökohtaiseen tarkoitukseen on kielletty.

Näillä sivuilla esitettävän aineiston tekijänoikeuden haltija voi olla Salon Seudun Sukututkijat r.y. tai jokin muu taho kuten muu yhdistys tai yhteisö tai yksityishenkilö. Pääsääntöisesti Yhdistyksen verkkosivuilla esitettyjen artikkelien ja valokuvien tekijänoikeuden haltijana on artikkelin laatija tai valokuvan kuvaaja ellei artikkelin tai kuvan yhteydessä ole toisin mainittu. Aineiston käyttöön saattaa liittyä aineistokohtaisia erillisiä rajoituksia.

Pääsääntöisesti Yhdistyksellä ja Ylläpitäjällä on oikeus julkaista Salon Seudun Sukututkijat r.y:n jäsenlehdessä julkaistua aineistoa myös Yhdistyksen verkkosivuilla ellei tekijänoikeudenhaltija toisin määrää tai jos julkistamiselle on olemassa laillinen este.

Sivujen saatavuus ja tietojen oikeellisuus

Salon Seudun Sukututkijat r.y ja näiden sivujen Ylläpitäjä eivät takaa sivuilla esitetyn aineiston virheettömyyttä, luotettavuutta ja jatkuvaa saatavuutta. Yhdistys ja Ylläpitäjä eivät ole vastuussa eikä korvausvelvollinen mistään suorista tai epäsuorista, välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka näiden sivujen käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu sivuilla esitettyjen mahdollisesti virheellisten tietojen käytöstä tai siitä että aineisto ei ole tilapäisesti tai pysyvästi enää saatavilla.

Salon Seudun Sukututkijat r.y:n ja verkkosivujen Ylläpitäjän vastuu rajoittuu vain siihen mihin Suomen laki edellyttää.

Yhdistys ja sivujen Ylläpitäjä pyrkivät korjaamaan havaitsemansa tai tietoonsa saatetut selvät virheet mahdollisimman nopeasti.

Linkit kolmannen osapuolen aineistoon

Nämä verkkosivut sisältävät linkkejä kolmannen osapuolen omistamille ja ylläpitämille verkkosivuille, joiden käyttöehdot käyttäjän tulee hyväksyä erikseen. Salon Seudun Sukututkijat r.y. ja näiden Salon Seudun Sukututkijat r.y:n verkkosivujen Ylläpitäjä eivät ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustojen sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta eikä mahdollisesta vahingosta, joka käyttäjälle aiheutuu käyttäessään kolmannen osapuolen verkkosivuilla julkaistua aineistoa.

Aineiston lähettäminen julkaistavaksi

Henkilö, joka lähettää postitse, sähköpostitse tai näiden verkkosivujen avulla tai muulla tavoin toimittaa Salon Seudun Sukututkijat r.y:lle tai näiden sivujen Ylläpitäjälle aineistoa julkaistavaksi näillä Yhdistyksen verkkosivuilla sitoutuu siihen, että

1) hänen lähettämänsä aineisto noudattaa Suomen lakia ja on sisällöltään hyvien tapojen mukaista eikä se ole muuten julkaistavaksi kelvotonta aineistoa,

2) aineisto on lähettäjän omaa tai hänellä on tekijänoikeuden haltijan lupa toimittaa aineisto julkaistavaksi rajoituksetta Salon Seudun Sukututkijat r.y:n verkkosivuilla,

3) Yhdistyksellä ja näiden verkkosivujen Ylläpitäjällä on oikeus muokata vastaanottamaansa aineistoa verkkosivuilla julkaisua varten,

4) Salon Seudun Sukututkijat r.y ja näiden verkkosivujen Ylläpitäjä voivat yhdessä tai erikseen päättää missä laajuudessa heidän vastaanottamansa julkaistavaksi tarkoitettu aineisto julkaistaan näillä verkkosivuilla,

5) Salon Seudun Sukututkijat r.y. ja Ylläpitäjä eivät ole millään tavalla velvollisia julkaisemaan vastaanottamaansa aineistoa.

6) Julkaistavaksi luovutettu aineisto julkaistaan korvauksetta eikä aineisto saa sisältää maksullista aineistoa edes osittain.

7) Aineiston luovuttajalla ei ole lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaatimuksia Salon Seudun Sukututkijat r.y:tä tai näiden verkkosivujen Ylläpitäjää kohtaan

8) Aineiston luovuttaja sitoutuu korvaamaan Salon Seudun Sukututkijat r.y:lle ja näiden verkkosivujen Ylläpitäjälle mahdollisesti aiheutuneet kulut, jotka ovat aiheutuneet niiden toimenpiteiden johdosta, joihin kolmas osapuoli on ryhtynyt lähetetyn aineiston perusteella.

Aineiston saaminen julkaistuksi Salon Seudun Sukututkijat r.y:n verkkosivuilla ei edellytä Yhdistyksen jäsenyyttä eikä aineiston lähettäjän jäsenyys Yhdistyksessä velvoita Salon Seudun Sukututkijat r.y:tä eikä WWW-sivujen Ylläpitäjää julkaisemaan jäsenen lähettämää aineistoa missään muodossa.

Henkilötietosuoja

Ylläkerrotun lisäksi henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet on kerrottu sivulla Tietosuojaseloste.

Voimassaolo ja muutokset

Tämä tiedote on voimassa 01.01.2021 alkaen. Salon Seudun Sukututkijat r.y. voi milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta muuttaa yllä kerrottuja periaatteita ja käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat periaatteet ja ehdot ovat luettavissa tällä sivulla.

Viitteet

×