Luovutetun Karjalan karttoja CD-ROM-levyllä

Artikkeli on julkaistu myös Jäsentiedote:ssa 2/2001 Kirjoittaja Kaija Salminen

Talvi- ja jatkosodan jälkeen yli 400 000 ihmiseltä jäi koti ja kotiseutu luovutettuun Karjalaan. Tässä joukossa ja heidän jälkeläisissään on paljon niitä, jotka haluavat tietoa Karjalan menneisyydestä ja omista juuristaan. Suomen maanmittauslaitos on onneksi huomannut tämän "markkinaraon": kadonneen voi saada esiin myös karttojen avulla. Tosin sodan jälkeen oli pakko luovuttaa 16 miljoonaa karttalehteä Neuvostoliitolle, mutta osa kartoista on ollut säilytettävänä Maanmittauslaitoksen ja Topografikunnan arkistoissa. Näillä ennen vuotta 1939 laadituilla kartoilla on ollut kysyntää, mutta saatavuus on ollut hankalaa. Kartat on nyt haluttu saada laajempaan käyttöön digitaalisessa muodossa. Työn rahoitukseen on osallistunut useita tahoja, eivätkä tavoitteena ole olleet taloudelliset intohimot vaan kulttuurin säilyttäminen.

Karttalehdet on skannattu eli luettu tietokoneen muistiin karttojen näköiskuvina. Ne on siirretty CD-ROM-levyille, joilta käyttäjä voi katsella ja selailla karttalehtiä tietokoneen näytöllä tai tulostaa paperille. Tulostuspaperin koko tosin asettaa omat rajoituksensa. Karttalehtiä voi myös lähettää sähköpostin liitteenä. Niiden käyttö erilaisten esitysten ja julkaisujen pohjakarttoina helpottuu ja laatu on parempaa. Karttaromppuja on tehty Karjalan eri alueilta neljä erilaista:

1. Viipuri ympäristöineen
2. Kivennapa ympäristöineen
3. Käkisalmi ympäristöineen
4. Salmi-Suojärvi ympäristöineen

Tyypiltään ja mittakaavaltaan kartat seuraavanlaisia.

Yleiskartta 1:2 milj.
Yleiskartta 1:400 000
Taloudellinen kartta 1:100 000
Topografinen kartta 1:100 000
Topografinen kartta 1:20 000
Pitäjänkartta 1:20 000 (esim. 2.)

Kullekin CD-ROMille on skannattu kymmeniä yksittäisiä karttoja, joita on sekä värillisinä että mustavalkoisina. Esim. Viipurin CD-ROM käsittää alueen läntiseltä Kannakselta Imatralle, ja siinä on yli 30 pitäjänkarttaa, 4 taloudellista karttaa 1:100000, 45 topografista karttaa 1:20 000 ja 5 yleiskarttaa.

Karttoja haetaan erityisen hakuruuduston avulla. Näin saadun karttalehden numeron avulla haetaan haluttu kartta. Tämä onkin rompun käytön kannalta hiukan hankalaa. Numerosarjat ovat pitkiä ja vaikeat muistaa, kynää ja paperia tarvitaan. Karttalehtien sanalliset nimet olisivat näppärämmät käyttää. Toinen ongelma voi aiheutua siitä, jos tietokoneessa ei ole riittävästi tehoa: värilliset kartat aukeavat silloin hitaasti.

Kuvankäsittelyohjelman avulla karttoja voi kätevästi rajata ja suurentaa ja paperille voi tulostaa vain itseä kiinnostavan kohdan. Esim. Viipurin kaupungista löytyy pitäjänkartta, johon on merkitty kaikki talot piharakennuksineen päivineen. Vertaamalla sitä ja nykyistä karttaa löysin kesällä Viipurissa käydessäni esikaupunkialueen kerrostaloalueelta paikan, jossa isäni perhe on aikanaan asunut. Isäni 83-vuotias sisar oli mukana, eikä hän ollut lähes 60 vuoteen uskonut, että kerran tulisi vielä kävelemään Kolikkomäen Linjakadulla kotinsa paikalla. Kartat olivat suureksi avuksi.

Karttoja saa kopioida, monistaa ja julkaista ei kaupallisiin tarkoituksiin vapaasti, mutta tekijänoikeus kuuluu Maanmittauslaitokselle tai Topografikunnalle. Karttoja julkaistaessa on aina mainittava kartan tekijänoikeustiedot.

Kartat tulivat myyntiin 13.6.2001. Niitä voi ostaa kaikista maanmittaustoimistoista sekä CD-ROM-levyinä että myös näköistulosteina paperilla. Yksi CD-ROM maksaa 200mk. Levyt ovat lainattavissa myös Salon kaupunginkirjastosta.

Lähteet

Karjalan kartat 1. Viipuri ympäristöineen. CD-ROM Maanmittauslaitos ja Topografikunta 2001. Tämän www-sivun karttakuvat ovat Maanmittaushallituksen Internet-sivulla, ks. lisätietoa Maanmittauslaitoksen Internet-osoitteessa:https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/vanhat-karjalan-kartat
Kaija Salminen
×