Turun Kirja- ja Sukumessuilla

Artikkeli on julkaistu myös Jäsentiedote:ssa 1/2005 Kirjoittaja Birgitta Hiiskola

Turus ol lokakuun alus sukumessu, kirjamessu ja viäl tiedemessu. Mee lähretti sin lauanta aamupuol. Kaik halli oliva iha täys. Ens mentti sin kirjamessuje puolel. Siel ol sit mahrottomast kirjoi ja sakki. Mää eksysi het kavereistan ku jäin tällistelemä niit kirjoi ja viel ostamanki innostusi. Rudolf Koivu ystävie myyntikojus mää huomasi se Raul Roine satukirja, pakko se ol osta vaik jonottamanki joutus.

Luennoi ja kaikennäkässi seminaarei siel ol mones paikka. Seuraavaks rupes kuuluma yhrelt lavalt juttu ja sin äkki kattoma mitä siel oikke tapahtus. Laaksose Heli siel praakkas. Annikki ja Meeri siel oikke istusiva kuuntelemas, mää seisosi siin vähä aikka ja jatko matkatan, mut en mää kauas päässy ku rupes soitto ja laulu kuuluma. Sin mää nokkan seuravaks lykkäsi. Laaksose Petri siel laulo ja taas mul men aikka siin kuunnelles.

Lopultas mää pääsi sin sukumessuje puolei. Sielki ol väkke mahrottomast mut melkke het mää läysi salolaise sielt. Koju eres ol sakki paljo ja mää otin kuvanki mut ei siit näy ku ihmiste selkki. Niit hienoi seinäkalenterei myytti siel, ja jollei kaikii viel ol simmost ni kyl niit viel o jäljel, kysykä hallitukse jäseniit.

En mää mihinkä luennoil kerkiny, mut nee ku oliva niis käyne kehusiva et mielenkiintossi jutui siel kuul. Vanhoi kirjoi li kans' myynnis mut ei niitte kojuje likikä päässy ku ihmise ol niist valla innostunei. Välil täytys kaffel mennä mut sielki sai jonotta kaua et sai kaffes maksettu.

Mielenkiintose messu nee oli mut aikka ols tarvinnu ol pal ene. Lehrest mää lui jälkke et siel ol käyny 18 000 ihmist ja näytteil tälläji 300 ja seminaarei 39. Mää anna täs viel yhre neuvo: seuravil messuil kannatta mennä iha ite ku niist o nii vaikja tämmät kertto ku siel ol nii paljo kaikenäkäst katettava ja toissi kiinnosta toine asja ku toissi. Ja aikka kannatta varata kans koko päiv.

Birgitta Hiiskola
×