Sukututkijahakemistosta tukea tutkijan työhön

Artikkeli on julkaistu myös Suvustaja:ssa 1/2018 Kirjoittaja Mikko Laihonen (mil(at)netti.fi)
Artikkelin kuvat on vaihdettu vastaamaan sivuston uudistamisen jälkeistä nykyistä tilannetta. Toiminnaltaan sukututkijahakemisto on ennallaan.

Jokainen sukututkija törmää todennäköisesti joskus tilanteeseen, jossa omat tiedot tai taidot eivät tunnu riittävän jonkun henkilön tai suvun tietojen löytämiseen. Tällöin voisi olla mukavaa, jos joku toinen pystyisi auttamaan ongelmassa, mutta miten sellaisen kollegan voisi löytää?

Yhdistyksemme sähköpostiinkin tulee aina silloin tällöin kyselyjä, voisiko joku auttaa jonkin suvun tietojen täydentämisessä. Tähän tarpeeseen Salon Seudun Sukututkijat otti joulukuussa jäsentensä käyttöön verkkosivuillaan toimivan uuden palvelun – interaktiivisen sukututkijahakemiston, johon jäsenet pääsevät itse kirjaamaan tietoja omista sukututkimuskohteistaan. Jokainen hakemistoon tietojaan kirjaava sukututkija päättää itse, mitä hän hakemistossa julkaisee.

Hakemisto on tietokanta pitäjistä, kylistä, taloista ja suvuista, joita kukin tutkija haluaa tuoda julki omista tutkimuskohteistaan. Näin muut tutkijat saattavat löytää hakemistosta itseäänkin kiinnostavan kohteen ja yhteystiedot kohdetta tutkineeseen tutkijatoveriinsa. Paitsi että hakemistosta on apua muille tutkijoille, se on samalla myös katsaus ja muistilista tutkijan oman tutkimustyön laajuuteen ja kattavuuteen.

Seuraavassa esittelen tarkemmin hakemiston ominaisuuksia ja sen käyttöä.

Mistä tutkijahakemisto löytyy?

Tutkijahakemisto löytyy osoitteesta www.sssry.fi/sukututkijahakemisto.htm. Pääset siihen myös miltä tahansa yhdistyksemme verkkosivulta valitsemalla ja klikkaamalla ensin ylävalikosta kohtaa Tietopankki ja sen jälkeen vasemman reunan valikosta Sukututkijahakemisto.

Jos et ole kirjautunut sisään sivustollemme, saat tässä vaiheessa näkyviin sivun, jossa Sukututkijahakemisto-otsakkeen alla on kaksi painiketta: Johdanto ja Tutkijoittain. Näitä valintoja voivat vapaasti käyttää kaikki riippumatta siitä, ovatko he yhdistyksen jäseniä vai eivät.

Yhdistyksemme jäsenenä voit kirjautua sivustollemme sivun oikeassa laidassa olevia lomakekenttiä käyttäen. Olet jo jäseneksi liittyessäsi saanut henkilökohtaiset tunnukset kirjautumista varten.

Sisäänkirjautumalla saat käyttöösi sukututkijahakemiston muita toimintoja. Edellä mainittujen Johdanto- ja Tutkijoittain-painikkeiden lisäksi saat näkyviin painikkeet: Pitäjittäin, Suvuittain, Haku ja Oma sivu. Nämä painikkeet johtavat sivuille, jotka tarjoavat erilaisia näkymiä sukututkijahakemiston sisältöön ja mahdollisuuden muokata jäsenen omia tutkijatietoja.

Johdanto-sivu

Johdanto-sivun olennaisin kohta on sivulta löytyvä linkki käyttöohjeeseen. Käyttöohje on PDF-muodossa.

Yleisenä vinkkinä mainittakoon, että jokaisella hakemiston sivulla on – info-merkillä ilmaistuna – käyttäjää opastavia ohjeita, jotka saa esille viemällä hiiren osoittimen ko. merkin päälle.

Käyttöohjeessa kerrotaan tarkemmin muista sivuilla olevista symboleista ja niiden toiminnasta.

Tutkijoittain-sivu

Nimensä mukaisesti tämä sivu sisältää luettelon sukututkijahakemistossa olevista tutkijoista ja heidän tutkimuskohteistaan.

Tutkijoittain-näkymä
Kuva 1. Osa Tutkijoittain-näkymästä

Sivun alkuosassa on ensin taulukko hakemistossa olevista tutkijoista. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset hyppäämään suoraan kyseisen sukututkijan tietoihin alempana sivulla.

Edellä mainitun taulukon alapuolella on kukin sukututkija omana kohtanaan sisältäen yhteystiedot, mahdolliset linkit tutkijan verkkosivuille muualla internetissä ja taulukkomaisen luettelon tutkijan sukututkimuskohteista.

Kohdetaulukossa tiedot on ryhmitelty seuraaviin sarakkeisiin: Pitäjän nimi, Kylän nimi, Talon tai torpan nimi, Suvun nimi ja Aikajakso, jota tutkimustyö koskee. Taulukon tietoja voi tarvittaessa järjestää aakkosjärjestykseen sarake kerrallaan sarakkeen otsakekentässä olevia kolmioita klikkaamalla.

Jos tutkija on kirjannut kohteesta mahdollisia lisätietoja, näkyy sen merkkinä rivin lopussa Lisätietoja-symboli. Merkkiä klikkaamalla saat ao. rivin lisätiedot näkyviin rivin alapuolelle.

Sisäänkirjautumaton käyttäjä saa muuten samat tiedot näkyviin kuin kirjautunut jäsenkin, paitsi että yhteystiedoissa näkyy vain sähköpostiosoite, eikä linkkejä tutkijan muille verkkosivuille näytetä. Myöskään lisätietokenttien sisältöä ja mahdollisia kuvaliitteitä ei näytetä kirjautumattomille käyttäjille.

Pitäjittäin- ja Suvuittain-sivut

Vain sisäänkirjautuneille käyttäjille näytettävät Pitäjittäin- ja Suvuittain-sivut ovat samankaltaisia kuin Tutkijoittain-sivukin.
Pitäjittäin-sivun alkuosassa on taulukko hakemistossa esiintyvistä pitäjän nimistä ja taulukon alapuolella esitetään kukin pitäjä ja siihen liitetyt sukututkimuskohteet luettelona.

Suvuittain-sivu esitetään saman kaavan mukaisesti eli alussa on taulukko hakemiston sisältämistä sukunimistä ja taulukon alapuolella esitetään kukin sukunimi ja siihen liitetyt tutkimuskohteet luettelona.

Näillä sivuilla on Tutkijoittain-sivusta poikkeavana ominaisuutena se, että kunkin kohderivin lopussa on kohteen sukututkijan nimi. Nimeä klikkaamalla pääset suoraan ko. tutkijan tietoihin Tutkijoittain-sivulle.

Haku-sivu

Haku-sivulla voit hakea sinua kiinnostavia tutkimuskohteita haluamillasi hakusanoilla eri tietokenttiä käyttäen. Tietokentät vastaavat kohdetaulukoissa näkyviä sarakkeita: Pitäjä, Kylä, Talo tai torppa, Sukunimi ja Aikajakso. Lisäksi voit käyttää haussa Maa-kenttää.
Paikannimeä vaativiin kenttiin voit kirjoittaa yhden tai useampia nimiä. Nimet on erotettava toisistaan pilkulla.

Haku-näkymä
Kuva 2. Osa Haku-näkymästä

Jos tarvitset erikoismerkkejä, joita tietokoneen näppäimistöltä et ehkä löydä, kuten esimerkiksi Ø, voit hakea sen sivun oikeassa laidassa olevaa sinistä Æ-painiketta klikkaamalla. Valitse ja klikkaa esiin tulevasta merkkitaulukosta haluamaasi merkkiä ja klikkaa sitten hakulomakkeen kenttää ja kohtaa, johon haluat merkin lisätä. Liitä merkki tietokenttään joko Ctrl V -painikkeilla tai klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla valikosta Liitä.

Kuntaliitosten ja alueajakojen takia kylät ja talot ovat eri aikoina kuuluneet eri pitäjiin. Koska meitä sukututkijoita on myös eri ikäisiä
ja eri puolilta maata tai jopa maailmaa, eivätkä nuoremmat sukupolvet ja kauempana asuvat välttämättä tunne hyvin kaikkien pitäjien historiaa, on mahdollista, että sama kylä ja talo on kirjattu sukututkijahakemistoon moneen eri pitäjään kuuluvaksi. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta on Saloon kuuluva Kokkilan kylä, joka ennen oli osa Halikkoa ja sitä ennen osa Angelniemen pitäjää. On siis hyvinkin mahdollista, että Kokkilan kylässä oleva talo on kirjattu kolmena kohteena ja kaikki eri pitäjiin.

Normaalina hakuna tehtäessä nuo kaikki kolme pitäjän nimeä, Salo, Halikko ja Angelniemi, pitäisi kirjoittaa pilkulla erotettuna Pitäjä-kenttään, jotta hakutulokseen tulisivat varmasti kaikki halutut kohteet mukaan. Mutta entä jos hakija ei tiedä tällaisen tilanteen olemassa olosta, ja mitä kaikkia pitäjiä se koskee? Sen takia asian helpottamiseksi hakulomakkeella on kohta: Suorita kohteiden haku pitäjän osalta laajennettuna. Klikkaamalla kohdassa olevaan ruutuun rasti, hakutoiminto tuottaa tulokseksi kaksi taulukkoa, joista ensimmäinen sisältää vain ne hakutulokset, jotka täyttävät eri kentissä annetut kriteerit sellaisenaan ja toisessa taulukossa on myös ne tulokset, joissa mahdollisten kuntaliitosten ja aluejakojen vaikutus on otettu automaattisesti huomioon. Eli nuo edellä olevan esimerkin kolme kohdetta löytyvät laajennetulla haulla, vaikka Pitäjä-kentässä lukisi vain Halikko.

Jos tarvitset yhtä ja samaa hakua usein eli haet eri käyttökerroilla kohteita käyttäen samoja hakuehtoja, voit tallettaa hakuehtosi järjestelmän muistiin ja tehdä saman haun uudelleen vain yhtä painiketta klikkaamalla.

Toimi näin: Kirjoita hakusanat haluamiisi kenttiin ja klikkaa Suorita haku -painiketta. Kun haku on valmis, klikkaa Tallenna haku -painiketta. Kun seuraavan kerran haluat tehdä saman haun, klikkaa hakulomakkeen Hae viimeksi tallennettu haku -painiketta. Näyttöön tuleva hakutulos ei välttämättä ole sama kuin aikaisemmin, mutta se on kuitenkin oikein, koska tuloksissa on otettu huomioon edellisen käyntisi jälkeen tutkijahakemistossa tapahtuneet muutokset, eli hakutulokset ovat aina ajantasaiset.

Oma sivu

Omat tiedot -sivulla voit muokata yhteystietojasi ja voit välittää niiden muutokset myös yhdistyksen jäsensihteerille tiedoksi. Vanha jäsentietolomake toisaalla verkkosivustollamme ei ole enää tähän tarkoitukseen käytettävissä.

Omat tiedot -näkymä
Kuva 3. Osa Omat tiedot-näkymästä

Yhteystietojesi alapuolella on myös kohta, jossa voit määrittää, sallitko vai kiellätkö omien tutkijatietojesi julkaisemisen sukututkijahakemistossa (ks. kuva vieressä). Muista klikata Tallenna-painiketta, kun olet vaihtanut julkaisemista koskevaa valintaa lomakkeella tai tehnyt muita muutoksia Omat tiedot -sivulla.

Omat tiedot sivun kohdassa Minä Internetissä voit lisätä sukututkijahakemistoon linkkejä, jotka johtavat sinua tai tutkimaasi sukua koskevaan verkkosivustoon muualla internetissä. Linkki ja sivuston tyyppiä kuvaava ikoni tulee näkyviin kirjautuneille käyttäjille Tutkijoittain-sivulla. Linkkien määrää ei ole rajattu. Voit halutessasi myös muokata ja poistaa olemassa olevia linkkejäsi hakemistosta.

Alimmaisena kohtana Omat tiedot -sivulla on Sukututkimuskohteeni, jossa voit kirjata kaikki haluamasi sukututkimuskohteesi hakemistoon. Se, miten tarkkaan haluat tiedot kirjata, on täysin sinun päätettävissäsi. Jos olet tutkinut monia eri sukuja samassa pitäjässä ja sen lähes kaikissa kylissä, riittää, että kirjaat vain pitäjän ja aikajakson. Vaihtoehtoisesti voit kirjata pitäjän ja kylät, joita tutkimuksesi koskee. Kaikkia kenttiä ei tarvitse täyttää. Katso hakemistosta esimerkkiä, miten muut ovat tehneet.

Kirjoita Pitäjä-, Kylä-, Talo tai torppa- ja Sukunimi-kenttiin kuhunkin vain yksi nimi.

Lisätietoja-kentässä voit halutessasi antaa kohteestasi tarkempaa tietoa. Tässä kohdassa voit myös kertoa, miten talon tai suvun nimi on eri aikoina kirjoitettu, jos sen kirjoitustapa on vaihdellut eri aikoina.

Kun olet tallettanut kohteen, voit muokata kohteen tietoja klikkaamalla ao. rivillä olevaa kynän merkkiä. Halutessasi liittää kohteen tietoihin jonkin valokuvan, se on mahdollista tehdä avaamalla kohde muutettavaksi.

Tietosuoja

Käyttäjän tietoja ei julkisteta eikä välitetä eteenpäin ilman hänen suostumustaan. Käyttäjä voi järjestelmässä itse määritellä, milloin hän julkistaa omat tietonsa. Käyttäjän itsensä lisäksi vain ylläpidosta ja tuesta vastaavat henkilöt voivat nähdä ja käsitellä käyttäjän tietoja.

Ylläpito ja tuki

Ongelmatilanteissa voit käyttäjänä ottaa yhteyttä ylläpidosta vastaaviin henkilöihin. Verkkosivuston ja sukututkijahakemiston kehittämisestä vastaa webmaster Mikko Laihonen, jäsentietojen ylläpidosta jäsensihteeri Heikki Pulkkinen ja sukututkijahakemiston sisältöä koskevissa asioissa neuvontaa ja tukea antaa pääkäyttäjä Martti Attila. Marttiin voit ottaa myös yhteyttä silloin, kun itselläsi ei ole mahdollisuutta syöttää tai muuttaa tietoja sukututkijahakemistoon.

Tule sinäkin mukaan kasvavaan sukututkijahakemiston käyttäjäjoukkoon. Mitä enemmän hakemistoon kertyy tietoja, sitä paremmin se palvelee kaikkia käyttäjiä.

Mikko Laihonen (mil(at)netti.fi)
×