Tiedote

FT Vesa Hännisen 27.2.2024 pitämä esitelmä aiheesta Talvi– ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet on katseltavissa Videotallenteet -sivultamme; vain jäsenille.

Yhdistyksemme on ostanut katseluoikeudet Juha Vuorelan julkaisemaan laajaan esitelmäkokoelmaansa. Kokoelma sisältää yhteensä yli 60 esitelmää kolmen vuoden ajalta. Jos siis sinulta on jokin esitelmä jäänyt aiemmin näkemättä, voit nyt korjata tilanteen. Videot tarjotaan vain sisäänkirjautuneille jäsenillemme ja löydät kokoelman sisällysluettelon ja linkin kokoelmaan Videotallenteet-sivultamme tästä linkistä. Vain jäsenille siis, eli muista kirjautua sisään sivuillemme.

GENI ja MyHeritage sukututkijan työkaluina

Artikkeli on julkaistu myös Suvustaja:ssa 1/2019 Kirjoittaja Martti Attila

Sukututkimus on siirtymässä yhä enemmän riippuvaiseksi tiedonhausta nettilähteistä. Houkutus myös oman suvun sukupuun julkaisemiseksi ja sen jakaminen netissä lisääntyy. Seuraavassa esitän omia kokemuksiani GENIn ja MyHeritagen käytöstä. Keskityn pääasiassa GENIn käyttöön, koska oma MyHeritagen käyttöni rajoittuu nykyään tiedonhakuun. Lopuksi pohdin, sopivatko nämä alustat suvun sukupuun rakentamiselle ja jakamiselle, vai pitäisikö niitä mieluummin ajatella sukututkijoiden sosiaalisena mediana.

GENIn ja MyHeritagen erot

Tärkeimpänä tiedonhaun kiriteerinä voidaan pitää tiedon luotettavuutta. Se perustuu pääasiassa tietämykseen tiedon tallentajasta ja/tai ylläpitäjistä. Tämän suhteen mainitut alustat eroavat ratkaisevasti toisistaan: MyHeritagessa kunkin perhesivuston ylläpitäjänä on yksi henkilö, kun GENIssä kullekin henkilöprofiilille on nimetty profiilin luonut henkilö ja hänen lisäkseen yksi tai useampi ao. profiilin ylläpitäjä. Aluksi GENIssäkin joka profiililla on yksi ylläpitäjä, mutta sukupuiden oksien yhdistyessä ylläpitovastuu jakautuu yhä useammalle. Siksi vanhojen tai tunnettujen profiilien ylläpitäjänä voidaankin pitää GENIn käyttäjäyhteisöä. Molemmissa tapauksissa ylläpitäjien nimet toimivat linkkeinä sivuston sisäiseen viestinvälitykseen tietoa tallentaneiden ja sitä hakevan välillä. Tiedon tallentajat on siis yleensä mahdollista tavoittaa, ja heidän vastauksistaan tulee ilmoitus kyselijän omaan sähköpostiin.

MyHeritage muodostaa nykyään suurimman nettisukupuiden kokoelman: noin 45 miljoonaa sukupuuta. Koska kullakin sukupuulla on vain yksi ylläpitäjä, voi samoja esivanhempia löytyä kymmenistä tai jopa sadoista sukupuista.

GENIn tavoitteena taas on rakentaa yksi ainoa maailmanlaajuisen sukupuu. Luontivaiheessa syntyy tietenkin lukuisia sukupuun 'oksia', joita käyttäjät tiedon karttuessa liittävät sukupuun 'runkoon' tai 'paksumpiin' oksiin. GENIn henkilöprofiilien määrä lähestyy jo 130 miljoonaa profiilia. Suurena markkinajohtajana MyHeritage osti GENIn vuonna 2012. Rakenteiden erilaisuudesta johtuen yhteistyö 'sukupuiden' välillä on vielä selkiytymättä – parhaiten yhteistyö toimii tiedonhaussa.

Mitä sivustojen jäsenyys maksaa?

Molempiin sivustoihin voi liittyä jäseneksi ilmaiseksi, mikä toimiikin tehokkaana houkuttimena liittymiselle. Kuitenkin harrastuksen edetessä tulee usein vastaan tilanne, jossa vuosimaksun maksaminen on edellytyksenä tehokkaalle sivuston käytölle.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu luomalla oma MyHeritage-sukupuu tai GENIssä oma profiili, joka esivanhempien kautta on lopulta liitettävissä olemassa olevaan sukupuuhun tai sen oksaan. Tunnistautuminen tapahtuu omalla sähköpostiosoitteella ja sen salasanalla.

MyHeritage-sivustolle oma sukupuu on mahdollista siirtää GEDCOM-tiedostona nettiin tai kirjata tiedot henkilö kerrallaan. Omaan sukupuuhun voi tallentaa ilmaiseksi 250 henkilöä, maksamalla 72 € vuosimaksun (Premium) saa tallentaa jo 2500 henkilöä. Sitä suurempien sukupuiden vuosimaksu on 129 € (PremiumPlus), jolloin sukupuun kokoa ei enää ole rajattu. MyHeritage mahdollistaa tietojen (kontrolloimattoman) kopioinnin muista sukupuista omaan sukupuuhun: ilmaisversio kasvaa huomaamatta maksulliseksi versioksi! Myös tiedonhaun tehokkuus riippuu jäsenyyden laadusta.

GENIn ilmaisversiolla pääsee mukavasti alkuun oman sukuhaaransa kanssa. GENI kuitenkin mahdollistaa sukujuurien tutkailun teoriassa vaikka Aatamiin ja Eevaankin asti. Lisäksi GENI houkuttelee vertaamaan juuriaan kuuluisuuksiin ja vaikkapa hallitsijoihin halki maailman historian. Lähisukua kauemmaksi kantavat vertailut kuitenkin vaativat Projäsenyyden (101 € v. 2018). Erityisesti DNA-sukupuita tutkittaessa (jopa 20 sukupolvea) Pro-jäsenyydestä on paljon apua.

GENIn ja MyHeritagen sukupuut

Sisällön rakenteen erilaisuudesta johtuen näillä palveluilla oli varsin erilainen rakenne: GENIssä tietoa haetaan yhdestä jättimäisestä tietokannasta, kun taas MyHeritagessa haku perustuu tuhansiin sukupuihin. Edellisessä kaikki rakentavat yhteistyöllä yhtä sukupuuta, kun taas jälkimmäisessä tarkastellaan tavallisimmin yhden suvun itse luomaa kokonaisuutta.

GENIssä kaikkien kuolleiden henkilöiden profiilit ovat yleensä julkisia, ja niitä pääsee usein muokkaamaan kuka tahansa GENIn käyttäjä. Profiilin ylläpitäjä voi toki merkitä profiilin yksityiseksi, jolloin vain sen ylläpitäjä voi muuttaa sen tietoja. Tällaisia 'suljettuja' profiileja ovat myös ns. Master-profiilit (esim. useat kuninkaalliset), joita vain niiden ylläpitäjä (kuraattori) voi muokata. GENIssä elossa olevien henkilöiden profiilit ovat yleensä yksityisiä ja niiden tiedot näkyvät pääasiassa ko. henkilöiden lähipiirille (lähisukulaiset). Poikkeuksena useiden elävien 'kuuluisuuksien' (esim. kaikkien presidenttiemme) profiilit voivat olla julkisia.

MyHeritagessa kunkin sukupuun 'kotisivun' ylläpitäjä hallitsee kaikkia sukupuun profiileja. Ulkopuolisille niistä näkyvät ainoastaan kuolleiden henkilöiden tiedot. Sukusivulle voi anoa sen ylläpitäjältä jäsenyyttä. Jos ylläpitäjä myöntää jäsenyyden, pääset näkemään myös elävien henkilöiden yksityiskohtaisia tietoja.

GENIn ja MyHeritagen yhteiskäyttö

Tiedonhaussa löytyy parhaat työkalut näiden erilaisten sukupuiden välillä. MyHeritage kehitti aikanaan 'Smart Matches'- ja 'Record Matches'-tekniikat. Edellinen etsii samankaltaisia henkilöprofiileja ja jälkimmäinen digitoituja tiedonlähteitä (kirkonkirjat, sotilastiedot, sanomalehdet ym.), joissa ao. henkilö voisi esiintyä. Molemmista työkaluista on hyötyä etsittäessä täydennyksiä omaan sukupuuhun. Osumat näkyvät jo ilmaisversioissakin, mutta tietoihin pääsee käsiksi lähinnä maksullisilla versioilla.

GENIn käyttäjät siis näkevät osumat MyHeritagen sukupuissa, mutta eivät yleensä pääse näkemään itse tietoja ilman MyHeritagen jäsenmaksua.

Rinnakkaisprofiilien yhdistäminen

GENI syntyi vuonna 2007, ja sen lähes 130 miljoonasta profiilista osa on samoista henkilöistä olevia rinnakkaisprofiileja, joita GENI aktiivisesti ehdottaa yhdistämään.

Rinnakkaisprofiilien löytyminen ei ole aina helppoa, koska etsittävän nimen pitää olla kirjoitettu jokseenkin samassa muodossa kuin profiilissakin. Tietyn profiilin haun helpottamiseksi GENIssä on mahdollista tallentaa henkilön nimet usealla eri kielellä (ks. kuva 6, kohta 14). Oletuksena on englanti, mutta sen rinnalle voi luoda meillä esim. suomen- ja ruotsinkielisen profiilin. Monikielisen profiilin käyttö mahdollistaa sen löytymisen haettaessa vaikkapa Ville- tai Wilhelmnimellä.

Rinnakkaisprofiileja yhdistämällä saadaan usein irrallisia 'oksia' liitettyä sukupuuhun. Tästä on hyötyä esim. silloin, kun kotoaan poismuuttaneiden avioliitoista tai jälkeläisistä ei ole ollut tietoa. Samalla on mahdollista nähdä muiden kirjaamista tiedoista nuorempia sukupolvia, joiden tiedot eivät vielä ole digitoituina julkisia.

Oman profiilin tiedot ja yksityisyys

GENIin rekisteröityneen profiilin sisältöä voi muokata vain henkilö itse. Oman profiilin yksityisyysasetuksien avulla voi vaikuttaa siihen, kuinka laajalle suvussa omat henkilötiedot näkyvät. Oletuksena on, että elossa olevan henkilön yksityiset tiedot näkyvät vain lähisukulaisille. Pelkkä nimi ei kuitenkaan ole yksityistä tietoa ja se löytyy esim. Googlen haulla. Vaikka henkilötietosi eivät ei-sukulaisille näykään, niin profiilisi kautta kaikki pääsevät katsomaan edesmenneitten esivanhempiesi tietoja sukupuussa. Profiilisi löytänyt henkilö voi myös ottaa sinuun yhteyden GENIn kautta ilman, että hän saa selville oikeaa sähköpostiosoitettasi.

GENIin kirjautuneena voit kutsua mukaan sukulaisiasi lähettämällä heidän sähköpostiinsa kutsun (kuva 1 kohta 4). Kutsuun myöntävästi vastaaminen muuttaa vastaajan oman profiilin vain hänen itsensä ylläpitämäksi. Kaikki eivät kuitenkaan halua liittyä GENIin tai edes antaa sinne omia henkilötietojaan. Tästä syystä elossa olevilta on aina pyydettävä lupa heidän tietojensa kirjaamiseen GENIin.

Yksityisyyden suojan vuoksi GENI ei siis korvaa oman suvun käytössä olevaa sukutiedostoa, jossa pyritään ottamaan mukaan kaikki elossa olevat – vastasyntyneetkin.

Kuva 1 Geni:n aloitussivu
Kuva 1. Aloitussivu. Punaisten numeroiden selitykset: 1) Lähisuvun viimeaikaiset toiminnot; 2) lukemattomat sinulle tarkoitetut viestit; 3) tuoreimmat osumat sukusi henkilöille MyHeritage-sukupuissa; 4) lähisukulaisia, joita voit sähköpostilla kutsua GENIin

GENI sosiaalisena mediana

GENI-tilisi voidaan linkittää muihin sosiaalisiin medioihin, kuten Facebookiin. En ole itse kovin aktiivinen somessa, mutta käytän GENIä yksinkin yhteydenpitoon sukulaisiin ja sukututkijoihin.

GENIin voi, varsinkin maksullisessa versiossa, ladata melko rajattomasti kuvia. Useimmiten kuvat liittyvät henkilön profiilikuvaan tai tärkeisiin perhetapahtumiin, mutta moni on sinne sijoittanut myös lähisuvulle tarkoitettuja muistoja: kuvia lapsuudesta, perhejuhlista, lapsenlapsista, luontokuvia ym. Kuvat voi järjestää aiheenmukaisiin kansioihin. Koska omat kuvat näkyvät lähisuvulle, toimii kuva-arkisto myös sukututkimuksen apuna: vanhoista kuvista voi suvun avulla yrittää tunnistaa henkilöitä ja tapahtumia.

Suora viestinvaihto GENIn muihin käyttäjiin onnistuu klikkaamalla henkilön nimen linkkiä. Tämä aloittaa kahdenkeskisen viestiketjun henkilöiden kesken. Mikäli sinulla on kysyttävää kuolleen henkilön profiilista, voit lähettää viestin kaikille kyseisen profiilin ylläpitäjille (kuva 5, numero 6). Mikäli ylläpitäjiä on useita, viestiisi vastaa todennäköisimmin heistä se, joka tietää vastauksia ja/tai on muuten aktiivisin viestin saaneista.

Laajempia keskusteluja varten GENIssä on mahdollisuus aloittaa avoin keskustelu tietystä aiheesta. Usein keskusteluketjuissa sivutaan käytännönläheisiä asioita (esim. GENIn kirjaamiskäytäntöjä nimien kieliasussa). Näissä opastusta usein antaa joku GENIn kuraattoreista (ammattilainen, jolla on lähes rajattomat mahdollisuudet muokata tietoa GENIssä). Toisaalta moni on aloittanut keskustelun esi-isästään saadakseen tietoa alkuperäislähteistä.

GENIssä on aloitettu n. 36.000 projektia, joissa aiheet vaihtelevat suuresti (esim. Suomen papit, Suomen suutarit, Varsinais-Suomi, tietyt suvut, sotilassuvut ym.). Liittymällä tiettyyn projektiin saat viestin aina kun joku lisää viestin kyseiseen projektiin. Projektien keskusteluista löytyy usein sellaista taustatietoa, jota ei ole kirjattu mihinkään yksityiseen profiiliin.

GENIn henkilötiedot

Profiilien sisältämä tietomäärä GENissä vaihtelee suuresti. Minimissään profiilista löytyy henkilön syntymä- ja kuolinajat, jos ne ovat tiedossa. Hieman parempi tilanne on silloin, kun lisäksi on kirjattu paikkatiedot.

Paikkatietojen kirjaamiseen liittyy haasteita. Kirjoittaessasi paikannimeä GENI etsii tiedon vastaavuutta maailmankartalta. Jos hyväksyt jonkin ehdotuksista (esim. 'Helsinki, Finland'), niin tieto tallentuu 'neulankuvana' osoittamaan tämän henkilön asuinpaikkaa maailmankartalla.

Esivanhempiemme aikana hallinnolliset rajat olivat erilaiset (esim. pitäjännimiä kadonnut ja luovutetun Karjalan paikannimet hävinneet), eikä siksi kotipaikkaa nykykartoilta löydy. Halutessasi kirjata paikkatiedon historiallisessa yhteydessään on mentävä 'Muuta profiilin tietoja' -sivulla klikkaamaan kyseisen paikan kohdalla 'Muokkaa paikan tietoja' -linkkiä. Tällöin avautuu rivejä, joille voit vapaasti kirjata paikkatiedon hierarkkisesti haluamallasi tarkkuudella. Näin kirjatusta paikasta ei valitettavasti synny karttalinkkiä. Siksi suvun kotipaikoista maailmankartalta yleensä puuttuvat tällaiset vanhat kotipaikat.

GENI ja geneettinen sukututkimus

DNA-testien tulokset ovat siirrettävissä tietokannasta toiseen. Näin esim. FamilyTreessä teetetyt tulokset voidaan siirtää joko GENIin tai MyHeritageen. Kummassakin on DNA-testien tuloksista oma kasvava tietokantansa, jonka kattavuudesta riippuu kuinka paljon osumia oman DNA-profiilin kanssa löytyy.

Muissa tietokannoissa yhteisten esivanhempien etsiminen pysähtyy monesti siihen, että DNA-testin teettäneet eivät ole julkistaneet perinteisillä menetelmillä selvitettyä sukupuutaan riittävästi. GENIssä sen sijaan sukupuut ovat melkein aina heti käytettävissä ja näyttöön voidaan rinnakkain hakea omat ja etäserkun esivanhemmat lähempää tutkimista varten. Kaiken lisäksi sukupuissa jokaisesta henkilöstä on linkki tämän profiiliin GENIssä.

GENIn työkaluja

GENIn miljoonat profiilit muodostavat tietokannan, jossa ne on linkitetty toisiinsa sukulaisuuden perusteella. Uusien ihmisten liittyessä mukaan syntyy aluksi irrallisia sukupuun 'oksia', joiden yhdistämiseen emopuuhun tarvitaan hyvät työkalut. Toisaalta yhdistelyssä tapahtuu virheitä, ja vääriä liitoksia on voitava myös purkaa.

Päävalikot ovat Aloitussivu, Sukupuu, Perhe ja Sukututkimus. Näiden oikealla puolella on hakuikkuna (Etsi henkilöitä), jonka kautta pääset oikeaan kohtaan sukupuutasi ja/tai voit etsiä tiettyä henkilöä. Kannattaa muistaa, että kaikissa näkymissä linkkeinä toimivat henkilönimet avaavat uuteen ikkunaan hänen profiilinsa tai ikkunan viestin kirjoittamiseksi hänelle.

Tärkeätä on oppia hyödyntämään ns. peruutusnäppäintä (kunkin kuvan yläreunassa nuoli vasemmalle) ja vastaavasti paluunäppäintä (nuoli oikealle), jotka toimivat tehokkaasti seikkailtaessa eri ikkunoiden välillä. Jos olet vaikka tehnyt useita hakuyrityksiä peräkkäin, niin voit palata edelliseen näkymään peruuttamalla riittävän monta kertaa.

Erityisesti profiilien yhdistelyssä peruutusnäppäin on tärkeä: Jos olet sukupuunäkymästä siirtämässä henkilöä toiseen sukupuun osaan, niin sukupuun päälle syntynyt 'siirrettävän henkilön ruutu' jää pysyvästi sukupuunäkymään odottamaan toimenpidettäsi. Nyt voit peruutusnäppäimellä palata toiseen sukupuunäkymään, jonne haluat ko. henkilön siirtää. Hiirellä voit 'pudottaa' henkilöruudun oikeaan kohtaan tai peruuttaa toimenpiteen sulkemalla siirtoikkunan.

Kuva 2. GENI-aloitussivu
Kuva 2. Aloitussivu jatkoa 5) lukumäärät sinun ja puolisosi sukulaisista; 6) GENIssä hiljattain läsnäolleet sukulaisesi.
Kuva 4. GENI-sukupuun näkymä
Kuva 4. Sukupuunäkymän henkilöruudun 'Lisää'-painikkeen toiminnoista tarvitaan profiilien yhdistämisissä: 1) 'Siirrä tämä henkilö' ja 2) 'Ratkaise kaksoiskappaleet'.

Aloitussivulla on aina luettelo suvun henkilöihin liittyvistä viimeaikaisista toiminnoista (kuva 1, numero 1). Tapahtumia voi olla paljonkin ja niitä voi selata kronologisesti. Mikäli kiinnostut jostain, voit linkeistä päästä joko toimenpiteen tekijän tai toimenpiteen kohteena olleen henkilön profiiliin, ja tietenkin palata peruutusnäppäimellä halutessasi takaisin.

Aloitussivun tarkoitus on myös korostaa, onko sinulla lukemattomia viestejä tai uusia osumia muissa sukupuissa. Täydellinen luettelo viestinnästä löytyy avaamalla pudotusvalikko klikkaamalla hakuikkunan oikealla puolella olevaa pientä numeroruutua. Lisää aloitussivun linkkejä mainitaan kuvissa 1 ja 2.

Sukupuunäkymässä (kuvat 3 ja 4) liikutaan perinteisesti hiirellä tai nuolilla. Alareunasta löytyy valikkoja, joilla voit muuttaa näkymän esitysmuotoa, fonttikokoa ym. Näkymän toiminnot selviävät kuvien selityksistä tai itse niitä kokeilemalla. Uuden sukupuunäkymän voi avata aina haun yhteydessä, koska haun osumiin tarjotaan aina vaihtoehdoiksi profiilin muokkaaminen, luettelo sukulaisista tai sukupuunäkymä. Sukupuun henkilöruutua keskeltä klikkaamalla avautuu profiilinäkymä. Muita toimintoja luetellaan mainituissa kuvissa.

Kuva 3
Kuva 3. Sukupuunäkymä. 1) Profiiliruudun keltaisista nuolista voi lisätä henkilölle vanhempia (ylös), sisaruksia (sivulle) tai lapsia (alas); 2) lisää esipolvia henkilölle avautuu klikkaamalla vihreätä soikiota; 3) profiiliruudun 'Muokkaa'-painikkeella saa näkyviin muokkausikkunan ja kuvassa 4 näkyvät 'Lisää'-painikkeen toiminnot; 4) sinisessä ympyrässä näkyy vahvistamattomien osumien lukumäärä ja 5) henkilökuvan alla näkyvä kuvake kertoo, että tämä henkilö on tallentanut DNA-tietonsa GENIin.

Tärkeä käyttö sukupuunäkymälle on uusien sukulaisten lisääminen ja olemassa olevien rinnakkaisprofiilien yhdistäminen. Niiden käytön oppii parhaiten itse kokeilemalla.

Profiilinäkymässä on ehkä eniten vaihtoehtoja tiedon kirjaamiselle (kuvat 5 – 7). Sitä kautta voidaan muodostaa henkilöstä hyvinkin monipuolinen kuva hänen elinkaarestaan: tärkeät päivämäärät ja paikat, suhde sukulaisiin (esim. avioliittojen kestot), elämänuran kulku (esim. rippikirjatiedot tai -linkit), kuvat henkilöstä, suvusta tai tapahtumista, jne. Ja tietenkin lähdetiedot, jotka voi kirjata usealla eri tavalla, esim. nettilinkkeinä.

Kuva 5 Profiilinäkymä
Kuva 5. Profiilinäkymä: 1) Sukulaisuussuhde lähtöhenkilöön (itseesi); 2) neulankuvaa klikkaamalla lähtöhenkilöksi tulee kyseinen profiili, uudelleen klikkaaminen palauttaa sinut lähtöhenkilöksi; 3) polku lähtöhenkilöstä kyseisen profiilin henkilöön; 4) toiminnot avataan kuvassa 8; 5) linkki, jolla tätä henkilöä etsitään digitoiduista tietolähteistä; 6) linkki, josta voit lähettää viestin kaikille profiilin ylläpitäjille; 7) monipuolisempi tapa muuttaa profiilin tietoja, erityisesti sukulaisuussuhteita; 8) luettelo profiilin ylläpitäjistä (saatat tunnistaa joitakin heistä sukulaisiksesi).
Kuva 6. Profiilinäkymä
Kuva 6. Profiilinäkymä: 9) MyHeritage-sukupuista vahvistetut osumat (kopioituine kuvineen); 10) yleistiedot tästä henkilöstä (elämäntapahtumat, ansioluettelo ym. ja joskus linkkejä lähteisiin); 11) media-aineisto sisältää kuvat ja videot, joihin henkilö on liitetty; 12) linkit tallentuvat tänne esim. MyHeritage-sukupuista; 13) muutokset-kohdasta paljastuvat kronologisesti kaikki tähän profiiliin tehdyt muutokset tekijöineen; 14) oletuskielen lisäksi tästä voi lisätä vaikka henkilön nimien erikielisiä kirjoitusasuja; 15) lukumäärät henkilöistä, jotka linkittyvät tähän profiiliin eri tavoin.
Kuva 7 Profiilinäkymä
Kuva 7. Profiilinäkymä: 16) Lähisuvun sukulaisuus profiilihenkilöön; 17) henkilöt, jotka haluavat seurata profiilihenkilön tietojen muutoksia; 18) luettelo henkilöistä, jotka ovat viimeksi katselleet tätä profiilia.
Kuva 8
Kuva 8. Profiilinäkymän 'Toiminnot'-valikossa hyödyllisimmät ovat: 1) 'Raportti esivanhemmista' ja 2) 'Raportti jälkeläisistä'

Yleistiedot-ikkunan Tietoa-kohtaan kannattaa kirjata avaintietoja alkuun, koska ne näkyvät heti kaikille (kuolleen henkilön) profiilia katsoville. Rullaamalla ikkunaa ('Lue lisää'-painikkeen kautta) avautuu lisää tekstiä. Sitä saattaa joissakin tapauksissa olla sivukaupalla. On huomattava, että vainajien profiilien kaikkia tietoja voi kuka tahansa muokata. Jos haluat ottaa yhteyttä mielestäsi virheellistä tietoa kirjanneeseen, niin etsi hänen nimensä ja tekemänsä korjaukset 'Muutokset'-välilehden kautta.

Henkilöprofiilissa on linkki 'Tutki tätä henkilöä' (kuva 5, kohta 5), josta avautuu hakumahdollisuuksia digitaalisiin lähteisiin. Suurin hyöty tällä haulla on etsittäessä Amerikkaan matkustaneita suomalaisia. Kotimaisista lähteistä alkaa olla käytettävissä jo digitoituja kirkonkirjojakin. Hakutulokset järjestyvät osuman tarkkuuden mukaan: parhaat osumat tulevat alkuun, suurin osa listan lopun osumista on täysin tarpeettomia. Muuttamalla hakukriteerejä voi tehostaa hakuaan.

Perhevalikosta löytyy mm. erilaisia luetteloita, hakemistoja, tilastoja, kuvakansiot, sukulaiset maailmankartalla, syntymäpäiväkalenteri, sukupuun jakaminen ja tulostaminen. Näihin kannattaa tutustua omatoimisesti, kun käyttökokemusta karttuu.

Sukututkimusvalikosta löytyy mm. yhdistämiskeskus, tarkennettu haku, keskustelut, projektit ja linkki MyHeritagen DNA-testeihin. GENIssä jo oleviin DNA-tuloksiin pääset testitulokset sisältävien profiilisivujen kautta.

Voinko luottaa GENIn tietoihin?

Sukututkimuksen tärkeimpiin asioihin kuuluu lähdekriittisyys. MyHeritagesta olikin jo aiemmin mainittu, että sukusivujen ylläpitäjä vastaa sukupuunsa tiedoista. Jos et häneen sokeasti luota, niin ei kannata tarkistamatta tietoja kopioida. GENIssä vastuu tiedosta jakautuu paitsi tiedon tallentaneelle myös myöhemmille profiilin ylläpitäjille. Tällöin yhteisön havaitsemia karkeimpia virheitä saadaan aikaa myöten korjatuksi. Erinomainen GENIn ominaisuus on se, että tieto voidaan aina jäljittää sitä tallentaneeseen henkilöön.

Alkuperäislähteiden tai linkkien tallennus on mahdollista, mutta monista profiileista viitteet vielä puuttuvat. Viime kädessä sukututkijan omalle vastuulle jää, miten hän tarkistaa nettisukupuista omaan sukupuuhunsa kopioimiaan tietoja.

Oma sukupuu netissä?

MyHeritage-alustalla oma sukupuusi on sinun luomasi, mutta se on silti vainajien osalta julkinen. Muut voivat sitä vapaasti kopioida. GENIssä tilanne on sama, mutta tiedon oikeellisuus riippuu sinun lisäksesi muiden käyttäjien aktiivisuudesta.

Lähisuvulle sukupuun jakaminen on luotettavampaa yksityisestä sukupuusta omalta tietokoneelta. Kontrolloit silloin myös itse, kenelle elävien tiedot kuuluvat. Omaa sukupuuta luodessasi nettisukupuista löydät oikopolkuja tiedon alkulähteille.

Keskustelufoorumi ja tietolähde

MyHeritage ja GENI toimivat sukututkijoiden sosiaalisena mediana! Tiedon ja kuvienkin jakaminen on tehty varsin helpoksi. Myös havaittujen virheiden korjaaminen on yksinkertaista GENIssä.

Tietolähteen luotettavuuden arvioiminen on sukututkijan arkista työtä. GENIn tarjoama mahdollisuus jäljittää tiedon tallentaja ja ottaa häneen yhteyttä helpottaa usein luotettavuuden arviointia ja samalla opastaa ehkä itselle uusille tietolähteille.

Martti Attila
×