Tiedote

FT Vesa Hännisen 27.2.2024 pitämä esitelmä aiheesta Talvi– ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet on katseltavissa Videotallenteet -sivultamme; vain jäsenille.

Yhdistyksemme on ostanut katseluoikeudet Juha Vuorelan julkaisemaan laajaan esitelmäkokoelmaansa. Kokoelma sisältää yhteensä yli 60 esitelmää kolmen vuoden ajalta. Jos siis sinulta on jokin esitelmä jäänyt aiemmin näkemättä, voit nyt korjata tilanteen. Videot tarjotaan vain sisäänkirjautuneille jäsenillemme ja löydät kokoelman sisällysluettelon ja linkin kokoelmaan Videotallenteet-sivultamme tästä linkistä. Vain jäsenille siis, eli muista kirjautua sisään sivuillemme.

Tulevaisuusseminaarin satoa

Artikkeli on julkaistu myös Suvustaja:ssa 2/2021 Kirjoittaja Martti Attila

Hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat täysilukuisesti tulevaisuusseminaariin 3.8.2021 Rikalan Krouvin kokoustiloihin. Tarkoituksena oli pohtia toimintamme nykytilaa ja tarvetta sen kehittämiseen paremmin jäsenkuntaamme palvelevaksi.

Aluksi kartoitettiin vahvuuksiamme, joiksi todettiin mm:

 • suurehko jäsenmäärä
 • monipuoliset ja toimivat kotisivut
 • vakaa talous
 • tasokas jäsenlehti
 • sitoutunut hallitus
 • vakiintuneet toimintatavat
 • hyvä kirjasto
 • Salon seudun kirkonkirjojen kattavuus
 • uudet toimintamuodot (esim. etätilaisuudet)

Kehitettäviksi kohteiksi nimettiin mm:

 • kirjasto-ohjelman ja jäsenrekisterin uudistaminen
 • verkkosivujen edelleen kehittäminen
 • jäsenhyötyjen korostaminen
 • keskustelupalstan puuttuminen
 • jäsenistön verkostoitumisen edistäminen
 • talonhaltijaluetteloiden vähäisyys ja hajanaisuus
 • nuorempien jäsenten houkuttelu toimintaan
 • yhdistyksen esittelyvideon puute
 • jäsenistön osaamisen hyödyntäminen
Kuva 1
Kuva 1. Hallituksen jäsenet ja virkailijat osallistuivat 3.8.2021 täysilukuisina Rikalan Krouvin tiloissa pidettyyn tulevaisuusseminaariin. Kuvan otti Kaija Salminen.
Kuva 2
Kuva 2. Pitkän kokouksen välissä tuli nälkäkin. Rikalan Krouvin maittavan aterian jälkeen jaksettiin jatkaa yhdistyksen tulevaisuuden suunnittelua. Kuvan otti Kaija Salminen.

Lähiaikoina toteutuvia toimenpiteitä:

 • Verkkosivuille ilmoittautumismahdollisuus eri tilaisuuksiin
 • Jäsenrekisterin uudistus (yhdistetään jäsenrekisteri ja postitustietokanta)
 • Kirjaston lainausohjelman uusiminen
 • Mielipidekysely (verkkosivuille ja/tai sähköpostilla)

Edellä olevia asioita suunnitellaan ja toteutetaan lähiaikoina Mikko Laihosen johdolla.

Lähitulevaisuudessa toteutettavia toimenpiteitä:

 • Kootaan tiedot jo olemassa olevista talonhaltijaluetteloista jäsensivuillemme.
 • Selvitetään yhdistyksen esittelyvideon tekemisen mahdollisuuksia
 • Järjestetään uusille jäsenille perehdytystilaisuuksia
 • Toimihenkilöt laativat toimenkuvat tehtävistään hallituksen sivuille

Seminaari tarjosi mahdollisuuden pohtia syvällisemmin toimintamme eri sektoreita. Samoja asioita on toki sivuttu pintapuolisemmin useissa hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen toiminta on pohjautunut pitkälti pienehkön, mutta sitoutuneen toimihenkilöstömme aktiivisuuteen. Pyrkimys olisi löytää jäsenistöstämme lisäresursseja toiminnan monipuolistamiseksi ja tehostamiseksi. Pohdimme esim. sopivien työryhmien perustamista, joihin jäsenistö voisi tuoda mukaan omaa osaamistaan.

Hallitus ja muut toimihenkilöt toivovat, että tämän seminaarin tulokset näkyvät jatkossa parempana ja monipuolisempana tarjontana jäsenillemme tarjottavissa palveluissa.

Martti Attila
×